Hasło do krzyżówki: ideologia i polityka skierowana przeciwko kolonializmowi, dążące do zniesienia kolonializmu na 15 liter

  • antykolonializm

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency