Hasło do krzyżówki: coś dodanego lub dołączonego, zwłaszcza suplement, załącznik do jakiegoś dokumentu na 5 liter

  • aneks

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency