Hasło do krzyżówki: Charles Ferdinand (1878-1947) - pisarz szwajcarski przedstawiający najczęściej życie górali, powieść "Pastwisko na Derborence" na 5 liter

  • ramuz

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency