Hasło do krzyżówki: broń drzewcowa jazdy kozackiej ze znacznie, w stosunku do piki piechoty, skróconym drzewcem na 5 liter

  • spisa

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency