Hasło do krzyżówki: brak logiki w postępowaniu, twierdzeniach, dowodach na 11 liter

  • alogiczność

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency