Hasło do krzyżówki: bogacz z "Kupca Weneckiego" W. Szekspira, ratuje go Porcja, występuje lichwiarz Shylock na 7 liter

  • antonio

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency