Hasło do krzyżówki: Bob z USA, pionier Internetu, stwierdził: Internet nie jest od technologii, a do komunikacji na 6 liter

  • Taylor

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency