Hasło do krzyżówki: bakteria tlenowa, wiąże azot z powietrza, żyje w glebach i wodach na 11 liter

  • azotobakter

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency