Hasło do krzyżówki: Andrzej, święty pustelnik, asceta, krzewiciel chrześcijaństwa na ziemi sądeckiej, Morawach i Słowacji na 7 liter

  • świerad

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency