Hasło do krzyżówki: aluminium, pierwiastek chemiczny z borowców, srebrzysty, plastyczny metal, dobry przewodnik ciepła i elektryczności na 4 litery

  • glin

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency