Hasło do krzyżówki: Al-, 821-897, poeta arabski z Syrii, autor dywanu poetyckiego, stworzył antologię dawnej poezji arabskiej Hamasa na 7 liter

  • Buhturi

Podobne definicje

Zobacz więcej definicji

Webrockets - Software House and Marketing Agency