Hasła i definicje:

Definicja Hasło

grecka bogini kłótni

E R I S

grecka bogini kiełkującego ziarna

P E R S E F O N A

grecka bogini jutrzenki

E O S

grecka bogini jodły

P I T Y S

grecka bogini jesieni

F T I A

grecka bogini gniewu i zemsty

N E M E S I S

grecka bogini fatum

A N A N K E

grecka bogini domowego ogniska

H E S T I A

grecka bogini dębu

D I A

grecka bogini ciemności

H E K A T E

grecka bogini

G A J A

grecka bogini

A N A N K E

grecka bogini

A F R O D Y T A

grała w serialach "Polskie drogi" i "Rodzina Połanieckich"

N E H R E B E C K A

grał Kurasia w serialu "Polskie drogi"

K A C Z O R

gra logiczna, numeryczna krzyżówka

K A K U R O

górniczy, geologiczny, morski

K O M P A S

górna część nogi

U D O

góra w Myzji poświęcona bogini Demeter (Cererze)

D I D Y M A

Gottlob (1848-1925), niemiecki matematyk i logik

F R E G E

Gottfried Wilhelm filozof i matematyk niemiecki (1646-1716), "Monadologie", "Theodicee"

L E I B N I Z

gościnne, niskie lub rodzinne progi

D O M

gorączka, ogień, żar

P O R Y W

gniazdo rodzinne, ojczyste progi

M A C I E R Z

gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim

R O Z O G I

gmina wiejska w województwie małopolskim, w powiecie krakowskim

M O G I L A N Y

głupi jak but z lewej nogi

Z B Z I K O W A N Y

głupi jak but z lewej nogi

Ś W I R O W A T Y

głupi jak but z lewej nogi

Ś W I R N I Ę T Y

głupi jak but z lewej nogi

S F I K S O W A N Y

głupi jak but z lewej nogi

D U R N Y

głupi jak but z lewej nogi

A B S U R D A L N Y

głupi jak but, niespełna rozumu

K O P N I Ę T Y

głupi jak but, ciężko myślący, ciemny jak tabaka w rogu

D E B I L N Y

głupi jak but, niespełna rozumu

I M B E C Y L N Y

głupi jak but, ciężko myślący

G A M O N I O W A T Y

głupi jak but

P R Z Y G Ł U P I A S T Y

głupi jak but

P R Z Y G Ł U P I

główne bóstwo w mitologii Słowian Zachodnich, posiadał trzy głowy

T R Y G Ł A W

główna pozycja jogi

A S A N A

główna bogini starożytnego Egiptu

I Z Y D A

główna bogini Egiptu

I Z Y D A

głowa ogiera

Ł E B

głoszący koncepcję ideologiczno-polityczną

T R O C K I S T A

gigant, który targnął się na cześć bogini Hery (Latony) i za to został ukarany

T Y T I O S

Giertych, profesor dendrologii, polityk

M A C I E J

Giertych, autor przeszło 200 publikacji naukowych z zakresu dendrologii

M A C I E J

Gertrude, amerykański lekarz farmakolog, laureatka Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny w roku 1988

E L I O N

germańska bogini, opiekunka mitów, przekazów ustnych i natchnienia

E D D A

germańska bogini zimy i polowania

S K A D I

germańska bogini światła

G E R D

germańska bogini sztuki poetyckiej, córka Odyna

S A G A

germańska bogini samodyscypliny

S N O T R A

germańska bogini opiekującą się sztuką przędzenia

B E R T H A

germańska bogini namiętności

L O F N

germańska bogini miłości, opiekunka małżeństwa i rodziny, bóstwo płodności i bogactwa

F R I J A

gerenuk, ssak krętorogi ze wschodniej Afryki

A N T Y L O P A

geotechnologia - o zagadnieniach geologii, górnictwa i geochemii

N A U K A

George (1815-64), logik i matematyk brytyjski, opracował algebrę dla zbioru dwuelementowego

B O O L E

Georg Wilhelm Friedrich filozof niemiecki (1770-1831), "Fenomenologia ducha", "Nauka logiki"

H E G E L

geomorfologia - o rzeźbie powierzchni Ziemi

N A U K A

geologia - o budowie i dziejach Ziemi

N A U K A

genealogia, geneza, korzenie

P R O W E N I E N C J A

genealogia - bada stosunki pokrewieństwa między ludźmi

N A U K A

genealogia

Ź R Ó D Ł O

gdy zginął rozszarpany przez dzika na polowaniu, bogini wybłagała od Zeusa jego coroczny powrót na ziemię

A D O N I S

gazela mongolska, ssak parzystokopytny z rodziny krętorogich

D Ż E R E Ń

gaz biologiczny

B I O G A Z

Gawęda, zwyciężczyni jednego z odcinków "Drogi do gwiazd"

D O M I N I K A

gatunek ssaka z rodziny krętorogich

Ż U B R

gatunek łożyskowca z rodziny krętorogich, rzędu parzystokopytnych

Ż U B R

gatunek dzikiej kozy, z rodziny krętorogich

M A R K U R

gatunek antylopy z rodziny krętorogich, średniej wielkości, żyje w Afryce równikowej

S I T A T U N G A

gatunek antylopy z rodziny krętorogich żyjący w Afryce Południowej

B L E S B O K

gałgan do wycierania podłogi

Ś C I E R K A

gałgan do podłogi

Ś C I E R K A

gałgan do podłogi

Ś C I E R A

gałgan do podłogi

S Z M A T A

gałgan do podłogi

Ł A C H M A N

gałgan do mycia podłogi

Ś C I E R A

gałgan do mycia podłogi

S Z M A T A

gałąź zoologii, nauka o wijach

M Y R I A P O D O L O G I A

gałąź chemii fizjologicznej badająca chemiczne zjawiska związane z odpornością organizmów na choroby zakaźne

I M M U N O C H E M I A

galijski bóg będący panem zwierząt lub bogiem pasterzy, z rogami jelenia na głowie

C E R N U N N O S

galijska bogini dostatku i urodzaju

A N O N I R E D I

Gaja, Ziemia-Matka, matka tytanów i gigantów, bogini płodności, w mitologi rzymskiej Tellus

G E

Gabriel (1908-2002), zoolog, historyk zoologii, hydrobiolog, profesor UMCS

B R Z Ę K

futurologiczny, dalekowzroczny

P R Z Y S Z Ł O Ś C I O W Y

futurologiczny

P R O G N O S T Y C Z N Y

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P O S A D A

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P O D W A L I N A

fundament, element konstrukcyjny poniżej podłogi

P O D K Ł A D

fumologia - o zagadnieniach związanych z paleniem tytoniu

N A U K A

ftyzjologia - o rozpoznawaniu i leczeniu gruźlicy płuc

N A U K A

frygijska bogini płodności i urodzaju

K Y B E L E

fruwająca bogini

N I K E

frazeologizm, odzywka

W Y R A Ż E N I E

frazeologizm, idiom

Z W R O T

frazeologiczny, to ostatni krzyk mody

Z W R O T

frazeologiczny zarazek

B A K C Y L

Franz Uri (1851-1942) etnograf amerykański, ojciec antropologii amerykańskiej

B O A S

frantowski, kuty na cztery nogi, szpakami karmiony

P R Z E B I E G Ł Y

Franciszek (1857-1921), pedagog, nauczyciel filologii

B I Z O Ń

fragment tekstu ustawy, umowy, rozporządzenia stanowiący zamkniętą logicznie całość

A R T Y K U Ł

fortuna, Okeanida, bogini przypadku, dobrego albo złego losu, ślepego trafu

T Y C H E

Fornax; rzymska bogini patronująca piecom piekarskim i piecom do suszenia ziarna

F O R N A K S

forma żydowskiego mistycyzmu oparta na spekulacjach numerologicznych i gramatologicznych związanych z Sefer Jecira (Księgą Stworzenia)

K A B A Ł A

fonologia - o fonemach i relacjach między nimi

N A U K A

fobia, silny, patologiczny lęk przed miejscami wysoko położonymi (lęk wysokości)

A K R O F O B I A

Florian, klasyk socjologii

Z N A N I E C K I

fizyka lub zoologia

N A U K A

fizyczne, chemiczne i biologiczne właściwości gleby

Ż Y Z N O Ś Ć

fizjologiczny zanik przytomności

S E N

fizjologiczny

Ż Y W Y

fizjologiczny

Ż Y C I O W Y

fizjologiczna kropla

Ł Z A

fizjologia - o czynnościach organizmów żywych

N A U K A

fitopatolog - w zakresie fitopatologii

S P E C J A L I S T A

Fiodor, rosyjski pisarz, "Drogi i rozdroża"

A B R A M O W

fińska bogini, władczyni morza

V E L L A M O

finansowe lub farmakologiczne

Ś R O D K I

filozoficzna, ideologiczna

P O S T A W A

filozofia, polityka, ideologia

M Y Ś L

filologia Wschodu

O R I E N T A L I S T Y K A

filologia ukraińska i białoruska

R U T E N I S T Y K A

filologia słowiańska

S L A W I S T Y K A

filologia polska

P O L O N I S T Y K A

filologia niemiecka

G E R M A N I S T Y K A

filologia litewska

L I T U A N I S T Y K A

filologia hiszpańsko-portugalska

I B E R Y S T Y K A

filologia hiszpańska i portugalska

I B E R Y S T Y K A

filologia arabska

A R A B I S T Y K A

filologia angielska

A N G L I S T Y K A

filologia - badania nad językiem i kulturą narodów

N A U K A

filolog - w zakresie filologii

S P E C J A L I S T A

filmologia - o filmie, sztuce filmowej

N A U K A

film Andrieja Tarkowskiego z 1979 roku, powstał na motywach powieści "Piknik na skraju drogi" autorstwa braci Strugackich

S T A L K E R

fikcyjna postać ze stworzonej przez Tolkiena mitologii Śródziemia

H A T H O L

fikcyjna postać ze stworzonej przez Tolkiena mitologii Śródziemia

B R A N D

fikcyjna postać z trylogii filmowej "Matrix"

S M I T H

fenijskie bóstwo wegetacji, syn Kinyrasa i Myrry, ukochany bogini Asztarte, rozszarpany przez dzika

A D O N I S

fenicka postać bogini Isztar

A S Z T A R T E

fenicka bogini światła, córka Baala

P A D R I J A

fenicka bogini morza, stworzycielka bogów

A S Z E R A

fenicka bogini miłości

A S T A R T E

fenicka bogini miłości

A N A T

fenicka bogini deszczu, córka Baala

T A L I J A

faun w greckiej mitologii

S A T Y R

fasadowy, demagogiczny, czczy

D E K L A M A T O R S K I

farmakologiczne przygotowanie chorego do operacji

P R E M E D Y K A C J A

farmakologiczne obniżenie aktywności ośrodkowego układu nerwowego

S E D A C J A

fakir jub jogin

A S C E T A

facet w turbanie

A R A B

ewolucja biologiczna zachodzi stopniowo wskutek kumulowania zmian

G R A D U A L I Z M

evangelistarium, zbiór ułożonych chronologicznie wyjątków z Ewangelii

P E R Y K O P Y

etymologia, pochodzenie wyrazu

Ź R Ó D Ł O S Ł Ó W

etyka ekologiczna

E K O E T Y K A

etruskologia - bada język, kulturę, historię Etrusków

N A U K A

etiologia

Ź R Ó D Ł O

eskimoska bogini mórz

S E D N A

Ernesto, ur. w 1925 r., nikaraguański poeta i polityk, duchowny, przedstawiciel teologii wyzwolenia

C A R D E N A L

Eriu, celtycka bogini suwerenności

E R I

Eri, celtycka bogini suwerenności

E R I U

enzymolog - w zakresie enzymologii

S P E C J A L I S T A

entomologia pospolity czarny dwuskrzydły owad

M U C H A

entomologia niewielki latający owad z rodziny culicidae, znany ze swędzących ugryzień

K O M A R

entomologia motyl nocny

Ć M A

energia, ogień, żar

F E R W O R

endokrynolog - w zakresie endokrynologii

S P E C J A L I S T A

empiryzm metodologiczny, uzależnia poznanie od doświadczenia

A P O S T E R I O R Y Z M

empiryzm metodologiczny

A P O S T E R I O R Y Z M

empiryzm logiczny, pozytywizm logiczny

N E O P O Z Y T Y W I Z M

Emile, dla czytelników Andre Maurois, pisarz francuski (1886-1967), powieści psychologiczno-obyczajowe

H E R Z O G

emfatyczny, hieratyczny, anagogiczny

P A T E T Y C Z N Y

emblemat, godło

L O G O

emblemat władców tureckich

T U G R A

emblemat pracy

M Ł O T

emblemat na harcerskiej czapce

L I L I J K A

emblemat

S Y M B O L

emblemat

O Z N A K A

emblemat

E M B L E M

elementarne wymogi dotyczące zabiegów agrotechnicznych i hodowlanych warunkujące racjonalną gospodarkę gospodarstw chłopskich

A G R O M I N I M U M

elementarna jednostka morfologii

M O R F E M

element zdobniczy w architekturze, częściej w liczbie mnogiej

Ż A B K A

eland, zwierzę z rodziny krętorogich

A N T Y L O P A

eksternista

Ż A K

eksternista

A L U M N

ekskluzywny, okazały, drogi

L U K S U S O W Y

ekologiczny, dietetyczny, naturalny

Z D R O W Y

ekologiczny wosk

L A N O L I N A

ekologiczny pojazd

R O W E R

ekologiczny lub pamięciowy

Ś L A D

ekologiczny jednoślad

R O W E R

ekologiczny - zróżnicowanie postaci organizmów w związku z odmiennym charakterem ich siedlisk albo w zależności od pór roku

D Y M O R F I Z M

ekologiczny

Ś R O D O W I S K O W Y

ekologiczny

B I O D E G R A D O W A L N Y

ekologiczną może spowodować np. wyciek ropy z tankowca

K A T A S T R O F A

ekologiczna partia

Z I E L O N I

ekologiczna - bez chemicznych ulepszaczy

Ż Y W N O Ś Ć

ekologia - bada wzajemne stosuki między organizmami a środowiskiem

N A U K A

ekologia

Ś R O D O W I S K O

eklektyzm pozbawiony logiki albo niekonsekwentny

S Y N K R E T Y Z M

egipski bóg Księżyca, patron mądrości, mąż bogini Maat

T H O T

egipska bogini, żona Ozyrysa

I Z Y D A

egipska bogini, uosobienie macierzyństwa

I Z Y D A

egipska bogini, opiekunka Faraona

N E I T

egipska bogini matka

I Z Y D A

egipska bogini zmarłych, córka Geba i Nut, małżonka Seta, matka Anubisa

N E F T Y D A

egipska bogini zmarłych z Memfis

S O K A R

egipska bogini zmarłych

N E B R O T

egipska bogini z rogami krowy i tarczą słoneczną między nimi, patronka magii

I Z Y D A

egipska bogini wojowniczka, córka Re, opiekunka zaprzęgów rydwanów

A N A T

egipska bogini wojny, bóstwo opiekuńcze królowych

N E I T

egipska bogini wiatru północnego, żona Amona

A M A U N E T

egipska bogini w postaci żaby, pomocna kobietom przy rozwiązaniu

H E K E T

egipska bogini utożsamiana z Junoną (grecką Herą), była przedstawiana z krowimi rogami

I Z Y D A

egipska bogini sprawiedliwości

M A A T

egipska bogini radości, zabawy, wojny i maści

B A S T E T

egipska bogini prawdy i sprawiedliwości

M A A T

egipska bogini północy

B U T O

egipska bogini płodności

I Z Y D A

egipska bogini płodności

B A S T

egipska bogini pisma i rachunków

S E S Z A T

egipska bogini o postaci lwicy, władczyni Pustyni Arabskiej

P A C H E T

egipska bogini nieba, żona Amona

M U T

egipska bogini nieba występująca jako krowa lub kobieta z głową krowy

H A T H O R

egipska bogini nieba

N U T

egipska bogini nieba

M U T

egipska bogini nieba

H A T H O R

egipska bogini kotka

B A S T E T

egipska bogini

I Z Y D A

Edward Vance (1885-1959), pisarz australijski, liczne powieści, m.in. "Trylogia Golconda"

P A L M E R

Edward (1868-1932), jeden z pionierów neurologii w Polsce

F L A T A U

Eduard (1893-1960), czeski matematyk, twórca spektralnej teorii homologii

C E C H

Dżawa, stanowisko archeologiczne w północnej Jordanii przy granicy z Syrią

J A W A

Dziwożony, istoty z mitologii słowiańskiej

M A M U N A

dziewicze boginie pór roku, strzegące wrót Olimpu

H O R Y

dziewicze boginie pór roku

H O R Y

dziewicze boginie Olimpu

H O R Y

dziewicze boginie

H O R Y

dziewiąty znak astrologiczny w zodiaku

S T R Z E L E C

dziewczyna jogina

A S C E T K A

dziesięcionogi owoc morza

K R E W E T K A

dziesięcionogi na talerzu

K R A B Y

dziesięcionogi kuzyn kraba

H O M A R

dzieli się na ery geologiczne

E O N

dziedzina stomatologii zajmująca się chorobami przyzębia

P E R I O D O N T O L O G I A

dziedzina paleozoologii zajmująca się badaniem kopalnych śladów zwierząt

I C H N O L O G I A

dziedzina nauki zajmująca się badaniami porównawczymi, ustalaniem zależności, pokrewieństw i analogii

K O M P A R A T Y S T Y K A

dziedzina nauki z pogranicza botaniki i etnologii

E T N O B O T A N I K A

dziedzina nauki badająca ekologię kopalnych gatunków roślin i zwierząt

P A L E O E K O L O G I A

dziedzina nauk biologicznych

B I O F I Z Y K A

dziedzina biologii, badająca stosunki między organizmami i ich zespołami a ich żywym i martwym środowiskiem

E K O L O G I A

dziedzina badań z pogranicza psychologii, zajmująca się zjawiskami psychicznymi, których charakter nie został w pełni wyjaśniony przez współczesną naukę

P A R A P S Y C H O L O G I A

dziecko diabła lub boginki podrzucone w miejsce skradzionego niemowlęcia

O D M I E N I E C

dziecięcy kłopot laryngologiczny

S A P K A

działanie z ukrycia w celu podkopania obronności gospodarki nieprzyjaciela w czasie wojny, albo wrogiego państwa w czasie pokoju

D Y W E R S J A

dział zoologii, badanie konch (muszli) mięczaków

K O N C H I O L O G I A

dział zoologii zajmujący się wielorybami

C E T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się ptakami

O R N I T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się owadami

E N T O M O L O G I A

dział zoologii zajmujący się nicieniami i pasożytami

N E M A T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się badaniem płazów i gadów

H E R P E T O L O G I A

dział zoologii zajmujący się badaniem owadów

O W A D O Z N A W S T W O

dział zoologii, którego przedmiotem zainteresowań są roztocza

A K A R O L O G I A

dział zoologii i botaniki, zajmujący się typami, pochodzeniem, budową i rozwojem narządów

O R G A N O L O G I A

dział zoologii badający faunę przy zachowaniu podziału na określone obszary Ziemi

F A U N I S T Y K A

dział zoologii badający dźwięki wydawane przez zwierzęta

B I O A K U S T Y K A

dział zoologii

T E R I O L O G I A

dział zoologii zajmujący się badaniem ssaków

M A M M O L O G I A

dział zoologii, nauka o skorupiakach

K A R C Y N O L O G I A

dział zoologii obejmujący wiedzę o płazach i gadach

H E R P E T O L O G I A

dział teologii, wiedza o rozkrzewianiu wiary

M I S J O L O G I A

dział teologii, wiedza o aniołach

A N G E L O L O G I A

dział teologii, nauka o Duchu Świętym

P N E U M A T O L O G I A

dział teologii, metodyka nauczania zasad wiary

K A T E C H E T Y K A

dział teologii, interpretacja Biblii

E G Z E G E Z A

dział teologii zajmujący się refleksją nad osobą Jezusa Chrystusa

C H R Y S T O L O G I A

dział teologii poświęcony objaśnianiu i obronie podstawowych tez danej religii

A P O L O G E T Y K A

dział teologii moralnej

K A Z U I S T Y K A

dział teologii moralnej

A R E T O L O G I A

dział teologii fundamentalnej zajmujący się nauką o Kościele

E K L E Z J O L O G I A

dział teologii dotyczący wiedzy o aniołach

A N G E L O L O G I A

dział teologii dogmatycznej

S O T E R I O L O G I A

dział teologii chrześcijańskiej zajmujący się interpretacją Biblii

H E R M E N E U T Y K A

dział taksonomii grupujący organizmy na podstawie badań cytologicznych

C Y T O T A K S O N O M I A

dział stomatologii zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem nabytych lub wrodzonych wad zgryzu

O R T O D O N C J A

dział stomatologii zachowawczej

E N D O D O N C J A

dział stomatologii z koronami i mostami

P R O T E T Y K A

dział radiologii zajmujący się rozpoznawaniem chorób za pomocą promieniowania jonizującego

R A D I O D I A G N O S T Y K A

dział radiologii

R E N T G E N O L O G I A

dział psychologii zajmujący się zaburzeniami charakteru

C H A R A K T E R O L O G I A

dział psychologii zajmujący się badaniem zjawisk paranormalnych

O K U L T Y Z M

dział praktycznej meteorologii zajmujący się wiatrem

A N E M O M E T R I A

dział pedagogiki zajmujący się nauczaniem i wychowaniem osób z wadami słuchu

S U R D O P E D A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się wychowywaniem osób dorosłych

A N D R A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się wychowaniem młodzieży pracującej i dorosłych

A N D R A G O G I K A

dział pedagogiki zajmujący się problemami zawodu nauczycielskiego

P E D E U T O L O G I A

dział pedagogiki zajmujący się prawidłowym rozwojem mowy

L O G O P E D I A

dział pedagogiki o usuwaniu wad wymowy

L O G O P E D I A

dział pedagogiki

D Y D A K T Y K A

dział patologii zajmujący się zmianami chorobowymi w komórkach i tkankach

H I S T O P A T O L O G I A

dział patologii zajmujący się zmianami chorobowymi układu kostnego

O S T E O P A T O L O G I A

dział patologii

P A T O G E N E Z A

dział paleontologii, nauka o badaniu kopalnych szczątków roślin

P A L E O B O T A N I K A

dział paleontologii

P A L E O Z O O L O G I A

dział otorynolaryngologii

R Y N O L O G I A

dział otorynolaryngologii

O T O L O G I A

dział otorynolaryngologii

O T I A T R I A

dział otorynolaryngologii

A U D I O L O G I A

dział otolaryngologii, nauka o budowie i schorzeniach gardła, krtani, nosa i uszu

L A R Y N G O L O G I A

dział ortopedii i stomatologii

P R O T E T Y K A

dział ornitologii zajmujący się badaniem jaj ptaków

O O L O G I A

dział nauki i technologi dotyczącej jądra atomowego

N U K L E O N I K A

dział nauk o ziemi bliski pedologii

E D A F O L O G I A

dział nauk biologicznych zajmujący się badaniem roślin i zwierząt minionych epok geologicznych

P A L E O N T O L O G I A

dział muzykologii, nauka o instrumentach muzycznych

I N S T R U M E N T O L O G I A

dział muzykologii zajmujący się melodią śpiewaną

K A N T Y L E N I S T Y K A

dział muzykologii zajmujący się badaniem muzyki instrumentalnej dla instrumentów strunowo-smyczkowych

W I O L I N I S T Y K A

dział morfologii

A N A T O M I A

dział mikrobiologii zajmujący się fermentami i procesami fermentacyjnymi

Z Y M O L O G I A

dział metrologii zajmujący się pomiarami promieniowania

R A D I O M E T R I A

dział meteorologii zajmujący się badaniem zjawisk atmosferycznych za pomocą metod i urządzeń radiotechnicznych oraz badaniem wpływu warunków meteorologicznych na radiokomunikację

R A D I O M E T E O R O L O G I A

dział meteorologii zajmujący się badaniem wpływu warunków meteorologicznych na rośliny uprawne

A G R O M E T E O R O L O G I A

dział meteorologii

M A K R O K L I M A T O L O G I A

dział medycyny zajmujący się fizjologią i patologią porodu

A K U S Z E R I A

dział łąkarstwa obejmujący typologię i klasyfikację łąk i pastwisk

Ł Ą K O Z N A W S T W O

dział logiki, teoria pytań

E R O T E T Y K A

dział logiki badający znaki

S E M I O T Y K A

dział leksykologii zajmujący się synonimami

S Y N O N I M I K A

dział kraniologii zajmujący się pomiarem czaszki

K R A N I O M E T R I A

dział hydrologii zajmujący się badaniem rzek i innych cieków

P O T A M O L O G I A

dział gerontologii zajmujący się chorobami wieku starczego

G E R I A T R I A

dział geomorfologii zajmujący się opisem form powierzchni terenu

M O R F O G R A F I A

dział geomorfologii

O R O G R A F I A

dział geologii zajmujący się ustalaniem wieku poszczególnych warstw skorupy ziemskiej

S T R A T Y G R A F I A

dział geologii zajmujący się badaniem lodowców

G L A C J O L O G I A

dział geologii inżynierskiej, który bada techniczne właściwości gruntu

G R U N T O Z N A W S T W O

dział geologii i geofizyki, zajmujący się fizycznymi właściwościami skał

P E T R O F I Z Y K A

dział geologii historycznej dotyczący następstwa i wieku warstw skalnych

S T R A T Y G R A F I A

dział geologii badający osady

S E D Y M E N T O L O G I A

dział geologii

T E K T O N I K A

dział genetyki zajmujący się immunologią

I M M U N O G E N E T Y K A

dział fizjologii badający zjawiska elektryczne zachodzące w organizmach

E L E K T R O F I Z J O L O G I A

dział fitopatologii

E T I O L O G I A

dział filologii, badający i ustalający autentyczność tekstów

T E K S T O L O G I A

dział filologii na wyższej uczelni

P O L O N I S T Y K A

dział ekologii zajmujący się badaniem stosunków i wzajemnych zależności pomiędzy żywymi organizmami pól uprawnych a wpływem czynników zewnętrznych

A G R O E K O L O G I A

dział ekologii zajmujący się badaniem biocenoz

B I O E K O L O G I A

dział ekologii badający zależność organizmu od środowiska i wpływ zachodzących zmian na jego życie i rozwój

A U T E K O L O G I A

dział ekologii

S Y N E K O L O G I A

dział demonologii dotyczący dobrych duchów

A N G E L O L O G I A

dział cytologii, nauka o jądrze komórek

K A R I O L O G I A

dział cytologii zajmujący się funkcjonowaniem komórek

C Y T O F I Z J O L O G I A

dział biologii zajmujący się życiem roślin

F I T O B I O L O G I A

dział biologii zajmujący się występowaniem i oddziaływaniem na człowieka mikroorganizmów pochodzących spoza Ziemi

A E R O B I O L O G I A

dział biologii zajmujący się badaniem budowy i kształtu ciała żywych organizmów

A N A T O M I A

dział biologii

Z O O L O G I A

dział biologii

G E N E T Y K A

dział balneologii zajmujący się leczeniem uzdrowiskowym

B A L N E O T E R A P I A

dział audiologii zajmujący sie badaniem słuchu

A U D I O M E T R I A

dział astrobiologii zajmujący się zagadnieniem istnienia roślinności na innych planetach

A S T R O B O T A N I K A

dział antropologii zajmujący się opisem ludów i ras ludzkich

A N T R O P O G R A F I A

dział antropologii zajmujący się badaniem oraz rekonstrukcją szczątków kostnych wymarłych człowiekowatych

P A L E O A N T R O P O L O G I A

dział antropologii

A N T R O P O S K O P I A

dział antropologii

A N T R O P O M E T R I A

dyscyplina, konsekwencja, logika

Ż E L A Z N A

duży zasób sił biologicznych

Ż Y W O T N O Ś Ć

duży ssak łożyskowy z rodziny krętorogich, z rzędu parzystokopytnych

B I Z O N

duży ssak łożyskowy z rodziny krętorogich

B I Z O N

duży palec u nogi

P A L U C H

duża szmata do podłogi

Ś C I E R A

duża ryba głębinowa lub mitologiczny potwór

C H I M E R A

duszek z mitologi germańskiej i skandynawskiej

E L F

sympatyczny duszek z mitologii germańskiej

E L F

dusza w mitologii egipskiej

A C H

Duellona, bogini wojny utożsamiana z grecką Enyo

B E L L O N A

Dudula - słowiańska bogini deszczu

D O D O L A

duchy zmarłych przodków (mitologia rzymska)

M A N Y

duchowny z synagogi

R A B I N

duch sprzeczności, zakłada się z Bogiem o zawładnięcie duszą Fausta

M E F I S T O F E L E S

drugi znak astrologiczny zodiaku

B Y K

drugi pokos trawy z łąk

P O T R A W

drugi pokos trawy

O T A W A

druga żona Mieszka Starego, matka Władysława Laskonogiego i Bolesława, księcia kujawskiego

E U D O K S J A

druga część trylogii Stanisława Grzesiuka

P I Ę Ć L A T K A C E T U

drogista, sprzedawca specyfików i kosmetyków

D R O G E R Z Y S T A

drogie pieniądze

F O R T U N A

drogi, zbytkowny, wypasiony

E K S K L U Z Y W N Y

drogi, po których poruszają się ciała niebieskie

O R B I T Y

drogi, miłość

L U B Y

drogi, kosztowny, arcykosztowny

D R O G O C E N N Y

drogi, chłopak, sympatia

W Y B R A N Y

drogi, chłopak, sympatia

W Y B R A N E K

drogi, bliski

K O C H A N Y

drogi życia

K O L E J E

drogi w przysłowiu

A T Ł A S

drogi przedmiot

A R C Y D R O G I

drogi pod ziemią

S K A R B

drogi kamień, któremu nadano szlif o formie kulistej, półkulistej lub elipsoidalnej

K A B O S Z O N

drogi kamień lub jego imitacja oprawiona w pierścionek

O C Z K O

drogi kamień

G E M M A

drogi grat

A N T Y K

drogi chłopiec

K O C H A Ś

drogi

N A W I E R Z C H N I A

drogi

Z A W I A N I E

drogi

Ś W I E T N Y

drogi

C E N N Y

drobnonogi, gromada stawonogów, mają 10 lub 12 par nóg

P I E R W O W I J E

drapieżne roztocza, używane do walki biologicznej

D O B R O C Z Y N K O W A T E

dramat psychologiczny w reżyserii Duvalla

A P O S T O Ł

dowód apagogiczny

A P A G O G E

dotyczący życia w sensie społecznym, psychologicznym, ekonomicznym

Ż Y C I O W Y

dotyczący życia w sensie biologicznym, właściwy życiu, będący przejawem życia

Ż Y C I O W Y

dotyczący psychopatologii lub związany z psychopatologią

P S Y C H O P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący progu lub związany z progiem

P R O G O W Y

dotyczący metrologii lub związany z metrologią

M E T R O L O G I C Z N Y

dotyczący metodologii lub związany z metodologią

M E T O D O L O G I C Z N Y

dotyczący meteorologii lub związany z meteorologią

M E T E O R O L O G I C Z N Y

dotyczący metalogiki lub związany z metalogiką

M E T A L O G I C Z N Y

dotyczący martyrologii lub związany z martyrologią

M A R T Y R O L O G I C Z N Y

dotyczący malakologii lub związany z malakologią

M A L A K O L O G I C Z N Y

dotyczący litologii lub związany z litologią

L I T O L O G I C Z N Y

dotyczący limnologii lub związany z limnologią

L I M N O L O G I C Z N Y

dotyczący leksykologii

L E K S Y K O L O G I C Z N Y

dotyczący kryminologii lub kryminologa

K R Y M I N O L O G I C Z N Y

dotyczący immunologii jako działu nauki medycyny

I M M U N O L O G I C Z N Y

dotyczący ikonologii

I K O N O L O G I C Z N Y

dotyczący hydrogeologii, związany z hydrogeologią

H Y D R O G E O L O G I C Z N Y

dotyczący histopatologii, związany z histopatologią

H I S T O P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący histologii, związany z histologią

H I S T O L O G I C Z N Y

dotyczący hipnologii, związany z hipnologią

H I P N O L O G I C Z N Y

dotyczący herpetologii, związany z herpetologią

H E R P E T O L O G I C Z N Y

dotyczący hepatologii, związany z hepatologią

H E P A T O L O G I C Z N Y

dotyczący hematologii, związany z hematologią

H E M A T O L O G I C Z N Y

dotyczący helmintologii, związany z helmintologią

H E L M I N T O L O G I C Z N Y

dotyczący grafologii, związany z grafologią

G R A F O L O G I C Z N Y

dotyczący gnoseologii, związany z gnoseologią

G N O S E O L O G I C Z N Y

dotyczący głogu, związany z głogiem

G Ł O G O W Y

dotyczący ginekologii, związany z ginekologią

G I N E K O L O G I C Z N Y

dotyczący gerontologii, związany z gerontologią

G E R O N T O L O G I C Z N Y

dotyczący geochronologii, związany z geochronologią

G E O C H R O N O L O G I C Z N Y

dotyczący gastrologii

G A S T R O L O G I C Z N Y

dotyczący drzewoznawstwa, drzewoznawcy, dendrologiczny

D R Z E W O Z N A W C Z Y

dotyczący demonologii

D E M O N O L O G I C Z N Y

dotyczący charakterologii, oparty na zasadach charakterologii

C H A R A K T E R O L O G I C Z N Y

dotyczący bioklimatologii lub bioklimatu

B I O K I M A T O L O G I C Z N Y

dotyczący Apolla (mitologicznego greckiego boga)

A P O L I Ń S K I

dosłownie Zorza, rzymska bogini porannych zórz, tożsama z grecką Eos

A U R O R A

domniemana bogini słowiańska, według Długosza odpowiednik Cerery, bogini urodzaju

M A R Z A N N A

badacz Chile, ojciec geologii chilijskiej

D O M E Y K O

dom za rogiem

Ś L I M A K

dolna część podbrzusza u człowieka między nasadą nogi a brzuchem

P A C H W I N A

doktryna filozoficzno-teologiczna Augustyna Aureliusza (św. Augustyna)

A U G U S T I A N I Z M

doktryna filozoficzno-teologiczna Augustyna Aureliusza (św. Augustyna)

A U G U S T Y N I Z M

dobry, błogi, łagodny, idealny, doskonały

A N I E L S K I

do zmywania podłogi

S Z M A T A

do zmywania podłogi

M O P

do wycierania podłogi

Ś C I E R K A

do wycierania podłogi

Ś C I E R A

do ugniatania drogi

W A Ł

do niego wszystkie drogi

R Z Y M

do mycia podłogi

Ś C I E R A

do mycia podłogi

S Z M A T A

do froterowania podłogi

S U K N O

długouchy, krótkonogi, myśliwski

B A S S E T

długonogi, wielkouchy, dziki stepowy kot afrykański

S E R W A L

długonogi ptak

Ż U R A W

długonogi pajęczak ścienny

K O S A R Z

dla ubogiego

P O M O C

dibatag, ssak rodziny krętorogich z Etiopii i Somalii

A N T Y L O P A

diagram meteorologiczny

E M A G R A M

diaboliczny, perfidny, wyrachowany, kuty na cztery nogi

C W A N Y

diabelski magik z mitologii germańskiej

L O K I

denny skorupiak równonogi

P O D W Ó J

dendrologiczny zarządca

L E Ś N I C Z Y

dendrologiczny kolokwializm

L I P A

dendrologiczny bajer

L I P A

dendrologiczne zbiorowisko

D R Z E W O S T A N

dendrologiczne monstrum

B A O B A B

demon żeński będący personifikacją sił przyrody, wrogi wobec ludzi

B O G I N K A

demon z mitologii sumeryjskiej

P A Z U Z U

demon z mitologii sumeryjskiej

A S A G

demon z mitologii słowiańskiej, będący personifikacją płodności i plenności

S P O R

demon władający łaźnią, wrogi wobec ludzi i mógł utopić kąpiących się

Ł A Ź N I K

biowskaźniki, wskaźniki biologiczne, organizmy wskaźnikowe

B I O I N D Y K A T O R Y

biorytmologia, dziedzina zajmująca się rytmami biologicznymi

C H R O N O B I O L O G I A

biologiczny termin u zwierząt

D E W I T A C J A

biologiczny sposób rekultywacji stromych hałd

H Y D R O S I E W

biologiczny odmieniec

M U T A N T

biologiczny obszar zajmowany przez określone środowisko roślinne

E K O T O P

biologiczny obszar międzystrefowy

E K O T O N

biologiczny mieszaniec np. ogara i charta, bastard

H Y B R Y D

biologiczny duplikat

K L O N

biologiczny

Ż Y W Y

biologiczny

Ż Y C I O W Y

biologiczność rozwoju człowieka

A N T R O P O L O G I Z M

biologicznie - wydzielanie, formowanie

P R O D U K O W A N I E

biologicznie czynna powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiej

G L E B A

biologia porównawcza człowieka

A N T R O P O L O G I A

biologia lub fizyka

N A U K A

biologia komórki

C Y T O L O G I A

biohumus, humus biologiczny, nawóz uzyskiwany z odchodów dżdżownicy kalifornijskiej

W E R M I K O M P O S T

biocenologia, dział ekologii, badający strukturę funkcjonowania zespołów organizmów żyjących w określonym środowisku

B I O C E N O T Y K A

biegusy, brodźce, bekasy, kamuszniki, płatkonogi i słonki

B E K A S O W A T E

biegi, nogi łosia, jelenia, daniela, kozicy, muflona i dzika

B A D Y L E

biedny, ubogi, ubożuchny

C H U D Y

biedny, ubogi, skromny

L I C H U T K I

biedny, ubogi, pauper, proletariusz, potrzebujący

B I E D A K

biedny, ubogi, pauper

S Z M A C I A R Z

biedny, ubogi, pauper

O B S Z A R P A N I E C

biedny, ubogi, pauper

O B E R W A N I E C

biedny, ubogi, pauper

N Ę D Z A R Z

biedny, ubogi, pauper

G O L E C

biedny, ubogi, nędzny

S P S I A Ł Y

biedny, ubogi, nędzny

L I C H Y

biedny, nędzny, ubogi

P Ł Y T K I

biedny, nędzarz, ubogi

H O Ł Y S Z

biedak, biedny, ubogi, nędzarz

P O T R Z E B U J Ą C Y

biedak, biedny, ubogi

P A U P E R

biedak, biedny, ubogi

O B D A R T U S

bić, smagać batogiem

B A T O Ż Y Ć

bicie, smaganie batogiem

B A T O Ż E N I E

Biały Tygrys, stworzenie z mitologii chińskiej, jeden z czterech Strażników Nieba

B Y A K K O

bezsensowny, nonsensowny, nielogiczny

I M B E C Y L N Y

bezsensowny, nielogiczny, alogiczny

A B S U R D A L N Y

bezsensowny, nielogiczny

A B S U R D A L N Y

bezsensownie, nierozumnie, nielogicznie

N O N S E N S O W N I E

bezsensownie, nielogicznie, alogicznie

A B S U R D A L N I E

bezsens, nielogiczność, alogiczność, idiotyczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

bezrozumny, nielogiczny, bezsensowny

N I E R O Z U M N Y

bezrozumnie, nielogicznie, bezsensownie

N I E R O Z U M N I E

bezrozumnie, nielogicznie, bezsensownie

N I E M Ą D R Z E

bezrozumnie, nielogicznie, alogicznie

N I E R O Z S Ą D N I E

bezrogi ssak z rodziny jeleniowatych dostarczający piżma

P I Ż M O W I E C

bezrogi ssak z lasów Azji

P I Ż M O W I E C

bezroga samica tych zwierząt, których samce mają rogi łowieckie

S I U T A

bezduszny, nieludzki, drakoński, tyrański, niehumanitarny, srogi

B E S T I A L S K I

bez Ziemi i bez Trwogi

J A N

bez uzasadnienia, logiczności, bez sensu

B E Z S E N S O W N I E

bogini wojny utożsamiana z grecką Enyo

B E L L O N A

bogini wojny utożsamiana z grecką Enyo

D U E L L O N A

belka pod deskami podłogi

L E G A R

belgijskie sanktuarium, Matka Boska Ubogich

B A N N E U X

bejra, ssak rodziny krętorogich z rejonów Afryki graniczących z Morzem Czerwonym

A N T Y L O P A

bawół z rodziny krętorogich z Półwyspu Malajskiego

G A U R

bawołek, krętorogi ssak na Celebesie

A N O A

bogini pociągu płciowego i ciepła słonecznego

B A S T

bogini pociągu płciowego, ciepła słonecznego

B A S T E T

bardzo lubią swoje szczekające czworonogi

P S I A R Z E

bardzo drogi hotel

R I T Z

bardzo drogi

L U K S U S O W Y

bałtyjska bogini personifikująca promienie wschodzącego i zachodzącego Słońca

A U S K A

bałtyjska bogini ognia

G A B I A

bałtyjska bogini morza i burzy morskiej

A U D R A

bałtyjska bogini miłości

M I L D A

bałtyjska bogini losu

L A I M A

bałtyjska bogini kwiatów, wiosny, płodu, natury i urodzaju

M E L I T E L E

nauka badająca języki, kulturę i historię ludów bałtyckich

B A L T O L O G I A

nauka badająca języki, kulturę i historię ludów bałtyckich

B A Ł T Y S T Y K A

bałtologia

B A Ł T Y S T Y K A

bałtologia

B A L T O L O G I A

bałkański złowrogi duch powietrzny

C H A Ł A

bałkański złowrogi duch powietrzny

A Ż D A C H A

baltologia

B A Ł T O L O G I A

balkonowe, sięgające do podłogi

O K N O

bakteriologiczna jałowość, zwłaszcza podczas operacji

A S E P T Y K A

bajeczna wyspa boginki Kirke

A J A J A

badany w morfologii

M O C Z

badanie radiologiczne serca i odchodzących od niego dużych naczyń

A N G I O K A R D I O G R A F I A

badanie radiologiczne aorty i tętnic nerkowych

A O R T O N E F R O G R A F I A

badanie radiologiczne aorty

A O R T O G R A F I A

badanie obiektów archeologicznych metodami chemii analitycznej

A R C H E O M E T R I A

badacz i znawca metodologii

M E T O D O L O G

badacz Chile, ojciec geologii chilijskiej

D O M E Y K O

bada zależności między procesami fizjologicznymi roślin, zwierząt i człowieka oraz ich rozmieszczeniem na Ziemi i klimatem

B I O K L I M A T O L O G I A

bada wpływ roślin uprawnych na zjawiska meteorologiczne

A G R O M E T E O R O L O G I A

bada historię żywych organizmów w poszczególnych okresach geologicznych

B I O S T R A T Y G R A F I A

babilońsko-asyryjska bogini miłości, płodności i wojny

I S Z T A R

babilońska bogini miłości, płodności i wojny (z Uruk)

I S Z T A R

aztecka bogini wody, żona Tlaloca, patronka 5 dnia miesiąca

C H A L C H I U H T L I C U E

aztecka bogini ognia

C H A N T I C O

aztecka bogini młodych kolb kukurydzy

X I L O N E N

aztecka bogini matka, związana z ziemią, płodnością i regenaracją życia

C I H U A C O A T L

Azjata w turbanie

A R A B

autorka książek z seksuologii

W I S Ł O C K A

autor wielu pism historycznych i martyrologii, czczony 16 grudnia

A D O

autor trylogii "Władca Pierścieni"

T O L K I E N

autor trylogii "Przed potopem"

A S Z

autor trylogii "Krewni i znajomi" oraz powieści "Egzamin"

B R E D E L

autor trylogii "Gdy bogowie odchodzą"

B A

autor Trylogii "Ogniem i mieczem", "Potop" oraz "Pan Wołodyjowski"

S I E N K I E W I C Z

autor sfilmowanej trylogii "Władca Pierścieni"

T O L K I E N

autor książek "Trylogia nowojorska", "W kraju rzeczy ostatnich", "Wynaleźć samotność"

A U S T E R

autor antologii polskiej pieśni ludowej

P R Z Y B O Ś

autor "Księgi ubogich"

K A S P R O W I C Z

autor "Kongresu futurologicznego"

L E M

auto jak słowiańska bogini

Ł A D A

atrybut celtyckiej bogini łowów - Arduinny

D Z I K

Asztarte, fenicka bogini miłości

A S T A R T E

asyryjska bogini miłości

I S Z T A R

Astarte, fenicka bogini miłości

A S Z T A R T E

artyleria niebieska, ogień niebieski

G R O M

artyleria niebieska, ogień niebieski

B Ł Y S K A W I C A

arseniak, arsyna, połączenie chemiczne arsenu z wodorem, bardzo silnie trujący gaz

A R S E N O W O D Ó R

arkadyjska bogini, nimfa, przyjaciółka Artemidy

K A L L I S T O

cenny, drogi

K O S Z T O W N Y

archetyp kobiecości w psychologii Junga

A N I M A

archanioł, jeden z głównych aniołów angelologii żydowskiej

R A F A E L

arabski turban

A R A B

apologizować

A R G U M E N T O W A Ć

apologizować

A N A L I Z O W A Ć

apologizować

A D W O K A T O W A Ć

apologizować

A D O R O W A Ć

apologia, pochwała

O R Ę D O W N I C T W O

apologia, adoracja, apoteoza

P O C H W A Ł A

apologia

O D A

apologia

A P R O B A T A

apologia

A P O T E O Z A

apologia

A P L A U Z

apologia

A M B A S A D O R O W A N I E

apologia

A D W O K A T O W A N I E

apologia

A D O R A C J A

Apollo, był niekiedy utożsamiany a bogiem Słońca - Heliosem

F E B

Anusia ... - Krasieńska z "Trylogii"

B O R Z O B O H A T A

antymilitarysta, autor trylogii '08/15'

K I R S T

antonim podłogi

S U F I T

Antoni (1882-1941), twórca reguły izomerii w radiologii

C I E S Z Y Ń S K I

Antoni (1882-1941), polski profesor stomatologii, twórca stomatologii polskiej

C I E S Z Y Ń S K I

antologia, wybór, zbiór, wypisy

A L M A N A C H

antologia zawierająca utwory różnych pisarzy, powstałe w jakimś okresie

A L M A N A C H

antologia zawierająca utwory różnych pisarzy

A L M A N A C H

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych pisarzy

A L M A N A C H

antologia zawierająca powstałe w tym samym czasie utwory różnych autorów

A L M A N A C H

antologia utworów pisarzy

A L M A N A C H

antologia utworów jakiegoś pisarza

A L M A N A C H

antologia

A L M A N A C H

antologia

A G R E G A T

antologia

A G L O M E R A T

anoa, krętorogi ssak na Celebesie

B A W O Ł E K

Anna, 1861-1933, pisarka łotewska, autorka dramatów o tematyce baśniowej

B R I G A D E R E

angus, szkocka rasa czarnych, bezrogich krów

A B E R D E E N

angelologia

M A R Z E N I A

angelologia

A B S T R A K C J A

angażowanie marynarzy do załogi statku

M U S T R O W A N I E

anestezjologia

A N E S T E T Y K A

Andrzej - pisarz, "Wyobraźnia antropologiczna"

M E N C W E L

Andre, właściwie Emile Herzog (1885-1967) pisarz francuski, powieści psychologiczno-obyczajowe

M A U R O I S

Andate - celtycka bogini zwycięstwa, składano jej ofiary z ludzi

A N D R A S T E

anatomiczne i fizjologiczne odchylenia od stanu normalnego w tkankach zwierząt i roślin pod wpływem chorób

P A T O L O G I A

Anatolia - bogini losu

H U T E N A

analogiczny

A D E K W A T N Y

analogiczność, zbieżność, porównywalność, pokrewność

A N A L O G I A

analogiczność, pokrewność, porównywalność

W S P Ó Ł R Z Ę D N O Ś Ć

analogicznie, kubek w kubek, jota w jotę

I D E N T Y C Z N I E

analogicznie

A D E K W A T N I E

analogia: spiżarnia - przetwory, archiwum - ?

A K T A

analogia: skrzypce - futerał, okulary - ?

E T U I

analogia: omyk - zając, kielnia - ?

B Ó B R

analogia: dzwonki - kara, wina - ?

P I K I

analogia: balon - Montgolfier, lotnia - ?

I K A R

analiza faktów wiodąca do logicznych wniosków

D E D U K C J A

anagogiczny, uroczysty, odświętny

W Z N I O S Ł Y

anagogiczny, poważny

P O M P A T Y C Z N Y

anagogiczny, płomienisty

S T R Z E L I S T Y

anagogiczny

Ż A R L I W Y

anagogiczny

Ś W I Ą T E C Z N Y

anagogiczny

N A M A S Z C Z O N Y

anagogiczny

G Ó R N Y

anagogiczny

A F E K T O W A N Y

amor w mitologii greckiej

E R O S

Amalteja, w mitologii greckiej nimfa wychowująca małego Zeusa

A M A L T E A

Alojzy, 1819-1886, geolog, mineralog, pierwszy profesor geologii UJ

A L T H

alogizm, nielogiczność, nieracjonalność, irracjonalność

A L O G I C Z N O Ś Ć

alogizm

A B S U R D A L N O Ś Ć

alogiczny

A B S U R D A L N Y

alogiczność, nielogiczność

A L O G I Z M

alogiczność

A L O G I Z M

alogiczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

alogicznie

A B S U R D A L N I E

alkohole hydroaromatyczne należące do sterydów, związki w większości ważne biologicznie na hormony płciowe, cholesterol - steryny

S T E R O L E

Alkestis, w mitologii greckiej córka Peliasa, żona Admeta

A L C E S T A

algologia, dział botaniki, zajmujący się glonami

F Y K O L O G I A

Alfred, 1901-83, polski i amerykański matematyk i filozof pochodzenia żydowskiego, jeden z najwybitniejszych logików

T A R S K I

Alfred, 1857-1911, psycholog francuski, pionier psychologii i pedagogiki doświadczalnej

B I N E T

Alfonso, 1896-1970, meksykański archeolog, antropolog i etnolog, badacz kultury prekolumbijskiej

C A S O

Aleksander, 1887-1925, rosyjski fizyk teoretyk, specjalista kosmologii relatywistycznej

F R I E D M A N N

albo Uboża - według Białczyńskiego bogini domu i gospodarstwa; miałaby być małżonką i siostrą Radogosta i boginią związana z gościną

D O M A C H A

Albert, 1907-1949, amerykański pianista jazzowy i bluesowy, jeden z twórców woogie boogie

A M M O N S

Al-, 821-897, poeta arabski z Syrii, autor dywanu poetyckiego, stworzył antologię dawnej poezji arabskiej Hamasa

B U H T U R I

Akademia Teologii Katolickiej, dawna nazwa UKSW

A T K

Aimee, ur. w 1933 r., estońska pisarka, posieści: "Dom u rozstajnych dróg", "Katarynka"

B E E K M A N

agresywny, zaczepny, wrogi

I N W A Z Y J N Y

Afrodyta w mitologii rzymskiej

W E N E R A

Adamek - wyreżyserował "Polskie drogi"

W I T O L D

Adam, 1560-1611, logik i filozof

B U R S K I

Achatowa lub Łoginowa

A L B I N A

absolwentka wydziału filologicznego

H U M A N I S T K A

320 - 250 p.n.e. - kapłan ze świątyni boga Marduka, twórca greckiej szkoły astrologicznej na wyspie Kos

B E R O S S O S

drobiazgowa, szczegółowa różnica (zwykle w liczbie mnogiej)

N I U A N S

trzecia część Trylogii

P A N W O Ł O D Y J O W S K I

była najważniejszym żeńskim bóstwem Mezopotamii, bogini miłości i zmysłowości, ale również wojny i zemsty

I S Z T A R

rzymska bogini narodzin, nazywano tak zarówno Dianę jak i Junonę

L U C Y N A

ruchomy daszek na czterech słupach nad stogiem siana lub zboża

B R Ó G

planszowa gra logiczna

M A S T E R M I N D

pierwsza część Trylogii

O G N I E M I M I E C Z E M

grecka skrzydlata bogini zwycięstwa

N I K E

sylogizm - przesłanka jest stwierdzona przez wynikający wniosek

E P I C H E R E M A T

(Edusa), rzymska bogini czczona jako opiekunka dzieci

E D U L I C A

(Edulica), rzymska bogini czczona jako opiekunka dzieci

E D U S A

druga część Trylogii

P O T O P

dosłownie: Zorza, rzymska bogini porannych zórz, tożsama z grecką Eos

A U R O R A

(Dinnaga), 480-540, filozof indyjski, autor traktatów z logiki

D I G N A G A

(Dignaga), 480-540, filozof indyjski, autor traktatów z logiki

D I N N A G A

brzydki karzeł z mitologii germańskiej

K O B O L D

bogini sprawiedliwości (Astrea)

D I K E

błąd logiczny wyrażenia, dwuznaczność, sofizmat (amfibologia)

A M F I B O L I A

(1956-1979), ogier czystej krwi arabskiej ze stadniny koni Albigowa, po Witrażu i Bałałajce

B A S K

"bogini" w salonie Volksawagena

E O S

"... Cogito" - herbata

P A N

… Białego - na końcu Drogi do Białego

D O L I N A

… -1 - w 1960 roku pierwszy satelita meteorologiczny

T I R O S

... zejdźcie z drogi, bo listonosz jedzie

L U D Z I E

... Wójcik - biologiczna matka Blanki w serialu "Kopciuszek"

K A T A R Z Y N A

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

K W I A T U S Z K I

... Wielkie - wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Rozogi

S P A L I N Y

... Walawska - niebiologiczna matka Miłoszka w serialu "Barwy szczęścia"

I G A

... Szwed - absolwentka psychologii w serialu "Wiadomości z drugiej ręki"

M A G D A

... Szlacheckie - miejscowość niesołecka w gminie Mogilno w powiecie mogileńskim

W Y M Y S Ł O W O

... Rojek, dziewczyna bez nogi w serialu ”Doręczyciel”

A L A

... Popławska - studentka biologii w serialu "Daleko od szosy"

A N I A

... Pióra - pierwsza część trylogii "Złoto Gór Czarnych"

O R L E

... logiczny - łamigłówka

O B R A Z E K

... Lisowska - studentka socjologii w serialu "Marzenia do spełnienia"

M A G D A

... Lamarti - późniejszy członek załogi statku w serialu "Pełną parą"

B A R T E K

... kamienie, złogi utworzone ze składników żółci

Ż Ó Ł C I O W E

... Kacprzak - zagrała żonę Gustawa w filmie "Jesteś Bogiem"

M A G D A L E N A

... immunologiczna - unikanie przez pasożyta odpowiedzi immuno żywiciela

D Y S T R A K C J A

... immunologiczna

B A R I E R A

... I Długonogi, zwany Młotem na Szkotów

E D W A R D

... Filipowicz - biologiczny ojciec Blanki w serialu "Kopciuszek"

P A W E Ł

... drogi, zespół przewodów zbierających żółć

Ż Ó Ł C I O W E

... drogi, czasu

S Z M A T

... Dolina - wieś w północnej Bośni nad Sawą, stanowisko archeologiczne

D O N J A

... czarnonogi, ptak pełnopłetwy spotykany w ciągu całego roku wzdłuż wybrzeży Ameryki Północnej

A L B A T R O S

... ciężarnych, patologia ciąży, zahamowanie wydzielania żółci

C H O L E S T A Z A

... buselaphus caama - (łac.) kama, zwierzę z krętorogich

A L C E L A P H U S

przestarzale oskoma

O C H O T A

oskoma

Ż Y C Z E N I E

oskoma

Ż Ą D Z A

oskoma

Ś L I N K A

oskoma

Ł A K N I E N I E

oskoma

C H Ę Ć

oskoma

A P E T Y T

komosa - oskoma

A N A G R A M

japońska forma poetycka, budowa stroficzna nierymowana

R E N K A

japońska forma poetycka

U T A

japońska forma poetycka

T A N K A

cieknąca oskoma

Ś L I N K A

chętka, oskoma

C H Ę Ć

apetyt, oskoma

C H Ę T K A

żeński organ rozmnażania się glonów i grzybów glonowców, produkuje komórki jajowe

L Ę G N I A

zwęglone drewno

Ż A R

zoospora, organ bezpłciowego rozmnażania się glonów

P Ł Y W K A

zielona - glon sublitoralny

D E S M A R E S T I A

zaokrąglony, obły

A E R O D Y N A M I C Z N Y

zaokrąglony narożnik między ścianą a sufitem

F A S E T A

zaokrąglony

Ś C I Ę T Y

zaokrąglony

Ł A G O D N Y

zaokrąglona, podwodna część dziobu

G R U S Z K A

zaokrąglona część kadłuba statku

O B Ł O

wonny związek organiczny

E S T E R

wodorosty, glony

A L G I

włókiennicza jednostka masy

D E N I E R

witkowata - glon morski

S T R U N K A

widlasta - glon

D Y K C J O T A

wiciokształtna - glon litoralny

C H O R D A R I A

watka, glon morski

B Ł O N I C A

w antycznym Rzymie jednostka masy równa jednemu funtowi, dzielona na 12 uncji

A S

ulva, roślina z typu zielenic, glon

B Ł O N I C A

twaróg uformowany w kształt klinu o zaokrąglonych krawędziach i wierzchołkach

K L I N E K

trzęsło, glon słodkowodny

S K R Z E C Z K A

to cjanobakterie, a nie glony

S I N I C E

swobodnie unoszące się w wodzie glony, sinice oraz bakterie

F I T O P L A N K T O N

suszone glony na sushi

N O R I

starożytna jednostka masy

T A L E N T

starożytna hebrajska jednostka masy, równa około 2,5 kg

K A B

staropolska jednostka masy

K A M I E Ń

słodkowodny krasnorost, glon

Ż A B I R O Ś L

słodkowodny glon, sinica

D R G A L N I C A

słodkowodny glon z zielenic

D E S M I D I A

skrzydlica, glon morski

A L A R I A

skrzeczka, glon słodkowodny

T R Z Ę S Ł O

skórzasta - glon

R Z E M I E N I C A

skała złożona z zaokrąglonych okruchów skał, scementowanych zastygłą lawą

A G L O M E R A T

sinica, glon naskalny

O P O N K A

sargasy, glony, brunatnice

S A R G A S S O

sargas, morzypła, glon ciepłych mórz

G R O N O R O S T

rozżarzony węgiel, rozżarzone zwęglone drewno, jakaś substancja rozpalona do czerwoności

Ż A R

rozżarzony węgiel, rozżarzone zwęglone drewno

Ż A R

roślina, porost, glon rosnący na skale, rodzaj litofita

E P I L I T

rosyjska jednostka masy (16,38kg)

P U D

rolnicza jednostka masy ok. 100 kg

K W I N T A L

rodzaj zielenic, metrowy glon morski

B Ł O N I C A

rodzaj brunatnic z mórz północnych, glony o plechach płaskich

S K R Z Y D L I C A

ramienica, glon słodkowodny

C H A R A

przestarzale glon

P A J D A

prymitywny glon

S I N I C A

preparat węglowodanowy z glonów morskich

K A R A G E N

potocznie: podobny do kartofla, zaokrąglony

P E R K A T Y

porost, glon, mech

E P I K S Y L I T

porfira, glon morski z klasy krasnorostów o czerwonej plesze

S Z K A R Ł A T N I C A

podstawowa jednostka masy

K I L O G R A M

podstawowa jednostka masy

G R A M

podstawowa chińska jednostka masy

L I A N G

pływka, organ bezpłciowego rozmnażania się glonów i grzybów niższych

Z O O S P O R A

pływa z welonem i glonojadem

A K A R A

plankton roślinny, obejmuje grzyby, glony oraz bakterie

F I T O P L A N K T O N

phyllophora, glon morski o plesze sztywnej, przypominającej liść

L I Ś C I A K

perska jednostka masy równa w przybliżeniu 4,6 kg

M I S K A L

pajdka, glonek, glon

P A J D A

okrągły, krągły, zaokrąglony

P E Ł N Y

okrągły, krągły, zaokrąglony

P E Ł E N

okrągły, krągły, zaokrąglony

K O Ł O W Y

o górnej, zaokrąglonej części czegoś

Ł E B

o górnej, zaokrąglonej części czegoś

G Ł O W A

nowik, jednokomórkowy glon

K L O S T E R I U M

nitkowaty glon słodkowodny

D R G A L N I C A

nitkowate komórki niektórych grzybów, glonów, porostów

R Y Z O I D Y

niezamglony

Ż Y W Y

niewielka kulista waza lub podłużne naczynie o zaokrąglonej podstawie do przechowywania oliwy do namaszczania

A L A B A S T R O N

niebieskawy glon

S I N I C A

navicula - jednokomórkowy glon morski lub słodkowodny z gromady okrzemek

Ł O D Z I K

najprostsze rośliny wodne, glony

A L G I

morski glon

W O D O R O S T

morska, ulwa, błonica, glon morski z typu zielenic

S A Ł A T A

męski narząd rozrodczy glonów, grzybów, mchów i paproci

P L E M N I A

mała jednostka masy

G R A M

mający kształt podłużny i zaokrąglony

O B Ł Y

łyżwy z zaokrąglonymi czubami do jazdy figurowej na lodzie

H A L I F A K S Y

łopata o zaokrąglonym lub zakończonym spiczasto ostrzu

R Y D E L

(łac.) nereocystis lutkeana - glon (brunatnica), występuje w Oceanie Spokojnym od Alaski po Kalifornię, dostarcza jodu i kwasu alginowego

B A N I O P I E Ń

(łac.) paciorkowiec - glon z typu brunatnic

C Y S T O S E I R A

(łac.) liściak - glon (krasnorost)

P H Y L L O P H O R A

(łac.) koralka - glon występujący w morzach tropikalnych

C O R A L L I N A

(łac.) kłosek - krzaczkowaty glon morski z typu brunatnic

E C T O C A R P U S

(łac.) klosterim, nowik - glon z rzedu sprężnic

C L O S T E R I U M

(łac.) kladofora - glon z typu zielenic

C L A D O P H O R A

(łac.) gwiazdnica - zrostnica, nitkowaty glon słodkowodny

Z Y G N E M A

(łac.) gałęzatka - glon z typu zielenic

C L A D O P H O R A

(łac.) galaretnica - glon z rodziny trzęsidłowatych

N O S T O C

(łac.) filofora - glon morski strefy umiarkowanej

P H Y L L O P H O R A

(łac.) drgalnica - glon z rzędu hormogonales

O S C I L L A T O R I A

(łac.) łodzik - jednokomórkowy glon morski

N A V I C U L A

(łac.) litotamnion - glon morski z typu krasnorostów

L I T H O T H A M N I O N

(łac.) kosmarium - glon słodkowodny, ozdóbka

C O S M A R I U M

(łac.) galaretówka - glon z typu krasnorostów

G E L I D I U M

liściak, krasnorost, glon morski

F I L O F O R A

listownica, glon Mórz Północnych

L A M I N A R I A

listownica - "kapusta morska" - glon Mórz Północnych, surowiec w produkcji kwasu alginowego, sody, jodu i potasu

L A M I N A R I A

leworęczny Izraelita z plemienia Beniamina, zabił Eglona

E H U D

laminaria, glon mórz północnych

L I S T O W N I C A

(łac.) gronorost - glon należący do brunatnic

S A R G A S S U M

kształt łagodnie zaokrąglony, biegnąca półkoliście linia, krzywizna

Ł U K

krzaczkowate glony z typu brunatnic

P A C I O R K O W C E

krzaczasty glon morski

M I O T E Ł K A

krynicznik, krzaczkowaty glon słodkowodny

N I T E L L A

krótkie, zaokrąglone wiosło

P A G A J

kolonije, słodkowodne i morskie glony

O K R Z E M K I

kolankowaty glon

W O R K O L I Ś Ć

klosterium, jednokomórkowy glon słodkowodny

N O W I K

klasa jednokomórkowych glonów z królestwa Chromista występujących w środowisku wodnym na całym świecie

O K R Z E M K I

kladofora, glon z gromady zielenic

G A Ł Ę Z A T K A

jubilerska jednostka masy, równa 0,2 g

K A R A T

jubilerska jednostka masy

K A R A T

jednostka masy około 9,8 kg

I N E R T

jednostka masy zboża

K W I N T A L

jednostka masy włókiennicza

D E N

jednostka masy w układzie MkGS

I N E R T

jednostka masy w układzie CGS

G A M M A

jednostka masy w starożytnym Rzymie

A S

jednostka masy używana w krajach anglosaskich równa 0,45 kg

F U N T

jednostka masy używana w Europie od średniowiecza do końca XIX w.

Ł U T

jednostka masy używana dawniej w różnych krajach europejskich

Ł U T

jednostka masy stosowana dawniej w Europie, odpowiadająca 1/32 części funta, co stanowi 12,8 grama

Ł U T

jednostka masy równa 37,3 gramów

L I A N G

jednostka masy równa 1000 gramów

K I L O G R A M

jednostka masy równa 0,1 grama

D E C Y G R A M

jednostka masy rosyjska równa 16,38 kg

P U D

jednostka masy pereł

G R A N

jednostka masy od XVI wieku na obszarze Niderlandów i Niemiec (0,048g)

A S

jednostka masy lub siły

M E G A T O N A

jednostka masy liniowej włókna (drewna)

T E K S

jednostka masy kamieni szlachetnych

K A R A T

jednostka masy i objętości

T O N A

jednostka masy brylantów

K A R A T

jednostka masy

T O N A

jednostka masy

M E G A T O N A

jednostka masy

I N E R T

jednostka masy

G R A M

jednokomórkowy, półksiężycowaty glon słodkowodny nazywany też nowikiem

K L O S T E R I U M

jednokomórkowy glon

O K R Z E M K A

jednokomórkowy glon z typu zielenic

P I E R W O T E K

jednokomórkowy glon słodkowodny mikroskopijnej wielkości

O Z D Ó B K A

jednokomórkowy glon okryty krzemionkową skorupką

O K R Z E M K A

jednokomórkowy glon morski lub słodkowodny

Ł O D Z I K

jednokomórkowe, fotosyntetyzujące glony, żyją w symbiozie z koralami

Z O O K S A N T E L L E

jednokomórkowe glony okryte krzemionkową skorupką

O K R Z E M K I

grzyb panuje nad uwięzionym glonem i umożliwia mu wzrost i rozmnażanie

H E L O T Y Z M

grupa wodnych organizmów glonolubnych

A L G O F A G I

gracilaria, glon morski z typu krasnorostów

S M U K L I C A

górna, zaokrąglona część czegoś

G Ł O W A

glony, składniki porostów

G O N I D I A

glony, jednokomórkowe, kuliste lub nitkowate sinice albo zielenice, będące, obok grzybów, składnikiem porostów

G O N I D I A

glony złociste, gromada obejmująca glony jednokomórkowe o barwie złocistobrunatne

C H R Y Z O F I T Y

glony z gromady zielenic, rzędu sprzężnic

D E S M I D I E

glony

A L G I

glonowiec

G R Z Y B

glono-grzyb

P O R O S T

glon, wodorost

A L G A

glon, składnik sushi

N O R I

glon z typu zielenic

K L A D O F O R A

glon z rzędu sprzężnic

N O W I K

glon z gromady krasnorostów występujący w wodach mórz ciepłych, którego plecha służy do wyrobu kleju

L A U R E N C J A

glon z gromady krasnorostów

K O R A L K A

glon występujący we wszystkich morzach

G A L A R E T Ó W K A

glon sublitoralu

S T R Ą C Z Y C A

glon słodkowodny, ozdóbka

K O S M A R I U M

glon słodkowodny, plecha zielona, jedno- lub wielokomórkowa

Z I E L E N I C A

glon słodkowodny, klosterium (z liter wyrazu winko)

N O W I K

glon słodkowodny z grupy ramienic

K R Y N I C Z N I K

glon pobudza grzyba do rozrostu strzępek (reakcje obronne)

G L O N O P A S O Ż Y T N I C T W O

glon należący do typu zielenic

P I E R Ś C I E N I C A

glon należący do krasnorostów

L A U R E N C J A

glon na galaretę

A G A R

glon morski, morszczyn

F U K U S

glon morski, należący do typu brunatnic

L I S T O W N I C A

glon morski, brunatnica, fukus

M O R S Z C Z Y N

glon morski z typu krasnorostów, o plesze zwapniałej, wchodzi w skład raf koralowych

L I T O T A M N I O N

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

W A T K A

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

U L W A

glon morski z gromady zielenic, o plesze dochodzącej do 1 m

B Ł O N I C A

glon morski występuje u wybrzeży Morza Północnego

C H R Z Ą S T N I C A

glon morski należący do zielenic o dużych płaskich plechach

B Ł O N I C A

glon morski mający nitkowate plechy, przyczepione do skał

P O L I S Y F O N I A

glon morski dostarczający jodu

M O R S Z C Z Y N

glon morski (krasnorost)

K O R A L K A

glon morski

S K R Z Y D L I C A

glon morski

S K A L I N E K

glon morski

S F A C E L A R I A

glon morski

P O R F I R A

glon morski

M O R S Z C Z Y N

glon morski

L A M I N A R I A

glon morski

K R A S N O R O S T

glon morski

K Ł O S E K

glon morski

G A Ł Ę Z A T K A

glon morski

E K L O N I A

glon litoralu

W I E L K O M O R S Z C Z Y N

glon jak sałata morska

B Ł O N I C A

glon jak gumowa obręcz na kółeczku

O P O N K A

glon hodowany na paszę i do celów naukowych

C H L O R E L L A

glon dostarczający jodu

E K L O N I A

glon (krasnorost) występujący w północnym Atlantyku i w Bałtyku

W I D L I K

glon

B R U N A T N I C A

glon

A L G A

galaretowaty wyciąg z glonów morskich

A G A R

forma współżycia glonów i grzybów tworzących porosty

E N D O S A P R O F I T Y Z M

dwuwiciowy glon, powoduje plamy na śniegu w Tatrach

C H L A M I D O M O N A S

duża jednostka masy

T O N A

dotyczący glonu, związany z glonem

G L O N O W Y

dawna rosyjska jednostka masy równa 16,38 kg

P U D

dawna rosyjska jednostka masy kruszców i stopów monetarnych

Z O Ł O T N I K

dawna rosyjska jednostka masy

Z O Ł O T N I K

dawna polska jednostka masy

Ć W I E R T N I A

dawna perska jednostka masy równa w przybliżeniu 0,2 g

N O C H O D

dawna nazwa glonu

A L G A

dawna nazwa glonowców

P L E Ś N I A K I

członowaty - glon litoralu

O B Ł Ą K

chara, glon słodkowodny

R A M I E N I C A

centar angielski, jednostka masy równa 50,8023 kg

C W T

bruzdowata - glon

P E L W E C J A

nitkowate komórki powierzchniowe niektórych grzybów, glonów

C H W Y T N I K I

anabena, glon zaliczany do sinic

A N A B A E N A

błonica, glon morski z zielenic

W A T K A

błonica, glon morski z typu zielenic

U L W A

aptekarska jednostka masy

U N C J A

antybiotyk wytwarzany przez glony typu zielenic

C H L O R E L L I N A

angielska jednostka masy

U N C J A

angielska jednostka masy

D R A M

alaria, glon morski

S K R Z Y D L I C A

0,013 kg, staropolska jednostka masy

Ł U T

enteromorpha, rurkowaty glon morski należący do zielenic, taśma

E N T E R O M O R F A

enteromorpha, rurkowaty glon morski należący do zielenic, enteromorfa

T A Ś M A

... lutkeana (łac.) - baniopień, glon, brunatnica

N E R E O C Y S T I S

... crispus - chrząścica, chrząstnik, chrząstnica, glon z krasnorostów

C H O N D R U S

zajęcie i zawód maklera

M A K L E R S T W O

psuje humor maklerom

B E S S A

poprawia humor maklerom

H O S S A

papier dla maklera

A K C J A

miejsce pracy maklera

G I E Ł D A

miejsce dla maklerów

G I E Ł D A

makler ma czerwone

S Z E L K I

makler

A G E N T

łączy tancerza z maklerem

P A R K I E T

karmel - makler

A N A G R A M

imię w słowie "firmament"

I R M A

dołek dla maklera

B E S S A

dealer, makler, swat lub paser

P O Ś R E D N I K

czerwony atrybut maklera

S Z E L K I

czerwone na maklerze

S Z E L K I

czerwona u maklera

S Z E L K A

cieszy maklerów

H O S S A

był nim Otello, zabójca Desdemony

M A U R

był nim Otello

M A U R

zimowa odmiana jabłoni

M E K I N T O S Z

zimowa odmiana jabłoni

J O N A T A N

zimowa odmiana jabłoni

B O I K E N

XIX-wieczna odmiana jabłoni

P E P I N G A

wyrabia gobeliny

D Y W A N I A R Z

wieś w północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego położona na wyspie Wolin. Największą jej atrakcją jest Jezioro Turkusowe

W A P N I C A

wczesna odmiana jabłoni

P A P I E R Ó W K A

wawelskie gobeliny

A R R A S Y

wawelski gobelin

A R R A S

twórca gobelinów

T K A C Z

ścienny gobelin jak obraz

A R R A S

stąd wawelskie gobeliny

A R R A S

rzadka odmiana jabłoni

M E L B A

późna odmiana jabłoni lub imię męskie

J O N A T A N

pomarańczowa odmiana jabłoni

K O K S A

pas dekoracyjny obrzeżający arrasy, gobeliny

B O R D I U R A

odmiana jabłoni

K R O N S E L K A

odmiana jabłoni

I D A R E D

odmiana jabłoni, owoc tej jabłoni

K O S Z T E L A

odmiana jabłoni pochodząca z Holandii

E L S T A R

odmiana jabłoni ozdobnej

O L A

odmiana jabłoni odporna na mróz

L O B O

odmiana jabłoni odporna na mróz

B O I K E N

odmiana jabłoni o malinowoczerwonych owocach

M A L I N Ó W K A

odmiana jabłoni i imię męskie

J O N A T A N

odmiana jabłoni domowej

K R O N S E L K A

odmiana jabłoni

W I T O S

odmiana jabłoni

R E N E T A

odmiana jabłoni

R A J K A

odmiana jabłoni

P A P I E R Ó W K A

odmiana jabłoni

N E L A

odmiana jabłoni

L O B O

odmiana jabłoni

L I N D A

odmiana jabłoni

L I G O L

odmiana jabłoni

K O S Z T E L A

odmiana jabłoni

K O K S A

odmiana jabłoni

K O I S A

odmiana jabłoni

K A N T Ó W K A

odmiana jabłoni

K A L W I L A

odmiana jabłoni

H A N A

odmiana jabłoni

G L O G I E R Ó W K A

odmiana jabłoni

G A L A

odmiana jabłoni

D E L I C A T E S

odimienny gobelin

A B A K A N

niemiecka odmiana jabłoni

B O I K E N

nazwa tkaniny od nazwy zakładów założonych w XV w. przez rodzinę Gobelin

G O B E L I N

monumentalny gobelin

A B A K A N

Magdalena, twórczyni gobelinów

A B A K A N O W I C Z

Józef, ur. 1930, historyk sztuki, rysownik, ilustrator, malarz i twórca gobelinów i pocztówek

W I L K O Ń

jesienna odmiana jabłoni

A N A N A S

jaszczurka beznoga o ciele wężowato wydłużonym, pokrytym brunatnymi łuskami, niekiedy w turkusowe plamki

P A D A L E C

i dżersej, i gobelin

T K A N I N A

gobelin z Wawelu

A R R A S

gobelin utrzymany w zielonej tonacji

W E R D I U R A

gobelin przestrzenny, o reliefowej, bogatej fakturze (od nazwiska Magdaleny Abakanowicz)

A B A K A N

gobelin od miasta

A R R A S

gobelin Magdaleny

A B A K A N

duży motyl o żółtych skrzydłach z czarnym deseniem i czerwonymi lub turkusowymi plamkami

P A Ź

dotyczący gobelinu, związany z gobelinem

G O B E L I N O W Y

cenne gobeliny

A R R A S Y

artystyczny gobelin

A R R A S

artystyczny gobelin

A B A K A N

amerykańska odmiana jabłoni wyhodowana w 1942

I D A R E D

amerykańska odmiana jabłoni

S T A R K I N G

amerykańska odmiana jabłoni

I D A R E T

amerykańska odmiana jabłoni, owoce zimowe

C O R T L A N D

wczesnojesienna francuska odmiana jabłoni

K R O N S E L K A

wartościowa, stara odmiana jabłoni pochodząca z Holandii

B O S K O O P

żółty barwnik w znamionach szafranów

K R O C Y N A

żarliwość, animusz, fason

D U C H

zwany też szafranem

K R O K U S

zapał, animusz, wigor

W E R W A

włóczykij, obieżyświat

Ł A Z I K

włóczęga, obieżyświat

T R A M P

włóczęga, obieżyświat

Ł A Z I K

wiosenny kwiat, szafran

K R O K U S

wigor, werwa, animusz

Z A P A Ł

wędrowiec, wędrownik, obieżyświat

Ł A Z I K

werwa, fantazja, animusz

A K C E N T

werwa, animusz

Z A P A Ł

w przenośni animusz, pasja, fantazja, szwung

I K R A

tramp, obieżyświat

Ł A Z I K

Szafraniec, senator w latach 2005-2007

J A N

Szafraniec, senator II, V i VI kadencji

J A N

Szafraniec, polski polityk, nauczyciel akademicki, psychiatra

J A N

Szafraniec, polityk przynależący do Senatorskiego Klubu Narodowego

J A N

Szafraniec, były członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

J A N

szafran, wyciąg z płatków kwiatu krokusa, odmiana żółcieni

A U R I P E T R U M

Szafran, wokalistka rodem z Krosna

L O R A

Szafran, wokalistka jazzowa

L O R A

Szafran, wokalistka

L O R A

Szafran, piosenkarka

L O R A

szafran fałszywy

K R O K O S Z

swada, animusz, pasja

Ż Y W O T N O Ś Ć

swada, animusz, pasja

W I G O R

rezon, animusz, werwa

K O N T E N A N S

rezon, animusz

K U R A Ż

przenośnie animusz

Ż Y W O T N O Ś Ć

przenośnie animusz

Ż Y C I E

przenośnie animusz

Ż A R

przenośnie animusz

O G I E Ń

poryw, animusz

Ż Y W O T N O Ś Ć

piosenkarka Szafran

L O R A

pies gończy, używany do tropienia, osaczania i napędzania zwierzyny łownej

O G A R

pies gończy, używany do tropienia zwierzyny łownej

O G A R

pies gończy, który zgubił trop lub goni na starym tropie, wprowadzając w błąd resztę psów

B A Ł A M U T

pies gończy, który nie mogąc odnaleźć tropu, głosi w jednym miejscu

Z A B A W C A

pies gończy średniej wielkości

O G A R

pies gończy

O G A R

pies gończy

C H A R T

odwaga, fantazja, animusz, śmiałość

K U R A Ż

obieżyświat, włóczęga

Ł A Z I K

obieżyświat, turysta

Ł A Z I K

obieżyświat, tramp

Ł A Z I K

obieżyświat

Ł A Z I K

obieżyświat

Ł A Z Ę G A

obieżyświat

Ł A J Z A

obieżyświat

C Y G A N

myśliwski pies gończy

O G A R

myśliwski, smukły pies gończy

C H A R T

Marek Szafrański w "Samym Życiu"

R O Z E N E K

mała osada w Polsce położona w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie świeckim, w gminie Drzycim. Na wschód od niej znajduje się duży głaz narzutowy zwany Diabelcem.

L E O S I A

Magda … - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

Magda … - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

B A R A Ń S K A

łazik, obieżyświat

Ł A J Z A

łazik, obieżyświat

B R O D I A G A

kuzyn hodowanego w Azji i basenie Morza Śródziemnego szafranu

K R O K U S

imię Szafran, wokalistki jazzowej

L O R A

imię Szafran, wokalistki

L O R A

imię Szafran, piosenkarki

L O R A

energia, animusz, fantazja, samozaparcie

B O J O W O Ś Ć

duży głaz narzutowy, Kamień Świętego Wojciecha. Na wschód od Leosi (wieś w gminie Drzycim, powiat świecki)

D I A B E L E C

duch, swada, animusz

Ż Y W O Ś Ć

dokument obieżyświata

P A S Z P O R T

dodawać komuś animuszu, ducha, odwagi, skrzydeł, śmiałości lub zapału

A N I M O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A P E L O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A N I M O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A K T Y W I Z O W A Ć

dodawać komuś animuszu

A G I T O W A Ć

do jego produkcji używa się kilkudziesięciu ziół, takich jak szafran, mirra, kardamon

F E R N E T

dawniej rezon, animusz, kontenans, fantazja, ochota, odwaga, męstwo

K U R A Ż

dawniej animusz

K U R A Ż

chęć do pracy, animusz

Z A P A Ł

bulwiasta bylina górska, szafran

K R O K U S

brawura, potocznie animusz

F A S O N

bojowość, animusz, wena

E N T U Z J A Z M

biedrzeniec anyżu, roślina z baldaszkowatych

A N Y Ż

biedrzeniec

A N Y Ż E K

biedrzeniec

A N Y Ż

animusz, zapał

W E R W A

animusz, wigor

W E R W A

animusz, werwa, zapał

F A S O N

animusz, werwa

Z A P A Ł

animusz, werwa

F A J E R

animusz, fantazja, wena

Z A P A Ł

animusz, fantazja, fason

R E Z O L U T N O Ś Ć

animusz jak krój

F A S O N

animusz

Ż Y W O T N O Ś Ć

animusz

Ż Y W O Ś Ć

animusz

Ż Y W I O Ł O W O Ś Ć

animusz

Ż Y C I E

animusz

Ż A R L I W O Ś Ć

animusz

Ż A R

animusz

Z A P A Ł

animusz

W I G O R

animusz

W E R W A

animusz

Ś M I A Ł O Ś Ć

animusz

R E Z O N

animusz

O G I E Ń

animusz

K O N T E N A N S

animusz

F A N T A Z J A

animusz

A S E R T Y W N O Ś Ć

animusz

A K C E N T

myśliwski pies gończy

O G A R

... Szafrańska - polska aktorka filmowa

K A R I N A

... Szafraniec, złota medalistka mistrzostw Polski w cross-country

A N N A

... Szafraniec, srebrna medalistka Pucharu Świata w kolarstwie w 2009 roku

A N N A

... Szafraniec, srebrna medalistka mistrzostw świata w kolarstwie w 2002 roku

A N N A

... Szafraniec - polska kolarka górska

A N N A

... Szafraniec - brązowa medalistka Mistrzostw Polski MTB 2013

A N N A

... Barańska - rola Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

... Barańska - postać Agaty Szafrańskiej w "Licencji na wychowanie"

M A G D A

zuchwalec, impertynent

A R O G A N T

pyskacz, impertynent, krzykacz

Z A K A P I O R

pieniacz, piekielnik, impertynent

Z A D Z I O R A

ktoś bezczelny, impertynent

A R O G A N T

krzykacz, impertynent, awanturnik

P R O S T A K

impertynentka, zuchwała kobieta

A R O G A N T K A

impertynentka

Ż M I J A

impertynentka

A R O G A N T K A

impertynentka

A F E R Z Y S T K A

impertynentka

A B D E R Y T K A

impertynent, zuchwały człowiek

A R O G A N T

impertynent, zuchwalec

A R O G A N T

impertynent, zarozumialec

A R O G A N T

impertynent, pyskacz, krzykacz

P A L I W O D A

impertynent, grubianin

A R O G A N T

impertynent, gbur

A R O G A N T

impertynent

Ż U L

impertynent

Ż Ł Ó B

impertynent

Ł O B U Z I A K

impertynent

Ł O B U Z

impertynent

Ł G A R Z

impertynent

Ć W O K

impertynent

C Y G A N

impertynent

A R O G A N T

impertynent

A F E R Z Y S T A

impertynent

A B D E R Y T A

gbur, impertynent, zuchwalec, ordynus, grubianin

A R O G A N T

gbur, impertynent

A R O G A N T

gbur, grubianin, cham, arogant, impertynent

O R D Y N U S

butny impertynent

A R O G A N T

surukuku, jadowity wąż z podrodziny grzechotników

G R O Ź N I C A

polski jadowity wąż

Ż M I J A

plamisty, niejadowity wąż żyworodny

G N I E W O S Z

nocny, jadowity wąż, poluje na gryzonie i ssaki

Ż A R A R A K A

mały, jadowity wąż o płaskiej, sercowatej głowie

Ż M I J A

mały jadowity wąż

Ż M I J A

(łac.) mamba, jadowity wąż z rodziny zdradnicowatych

D E N D R O A S P I S

(łac.) kobra, naja, jadowity wąż

E L A P H I D A E

(łac.) grzechotnik, amerykański jadowity wąż

C R O T A L U S

jadowity wąż żyjący w Polsce

Ż M I J A

jadowity wąż zamieszkujący obszar Australii

M U L G A

jadowity wąż z zygzakiem na grzbiecie

Ż M I J A

jadowity wąż z rodziny zdradnic

T A J P A N

jadowity wąż z rodziny grzechotników

Ż A R A R A K A

jadowity, agresywny wąż z rodziny połozowatych zamieszkujący Afrykę

D I S F O L I D

jadowity wąż z podrodziny żmij właściwych

D A B O J A

jadowity wąż z podrodziny grzechotników

H A B U

jadowity wąż z grupy połozów

M A L P O L O N

jadowity wąż z Brazylii

Ż A R A R A K A

jadowity wąż z Ameryki Południowej

Ż A R A R A K A

jadowity wąż morski

P Ę Z

jadowity wąż australijski

T A J P A N

jadowity wąż amerykański

Ż A R A R A K A

jadowity wąż amerykański

G R Z E C H O T N I K

jadowity wąż afrykański

M A M B A

jadowity wąż (Azja, Afryka)

E F A

jadowity wąż

Ż M I J A

jadowity wąż

Ż A R A R A K A

jadowity wąż

P Ł A W I C A

jadowity wąż

N A J A

jadowity wąż

M O K A S Y N

gniewosz plamisty, niejadowity wąż europejski

M I E D Z I A N K A

gniewosz plamisty, niejadowity wąż

M I E D Z I A N K A

efa pstra, efa egipska, korbacz egipski, jadowity wąż z rodziny żmijowatych

E F A

efa piaskowa, korbacz pospolity, jadowity wąż z rodziny żmijowatych

E F A

dysfolid, jadowity wąż afrykański

B O O M S L A N G

duży, jadowity wąż

K O B R A

boomslang, jadowity wąż afrykański

D Y S F O L I D

bardzo jadowity wąż południowoamerykański

Ż A R A R A K A

agkistrodon, jadowity wąż z rodziny grzechotników

M O K A S Y N

... plamisty - niejadowity wąż, miedzianka

G N I E W O S Z

... lancetowata - kajsaka, jadowity wąż z grupy grzechotników

Ż A R A R A K A

... koralowy - niejadowity wąż dusiciel z Ameryki Południowej

C Y L I N D R O W I E C

... austriaca (łac.) - gniewosz, niejadowity wąż, miedzianka

C O R O N E L L A

makler giełdowy

B R O K E R

jadalny skorupiak morski

H O M A R Z E C

duży jadalny skorupiak morski żywiący się innymi skorupiakami

L A N G U S T A

duży jadalny skorupiak morski żyjący w ciepłych morzach

L A N G U S T A

duży jadalny skorupiak morski o czerwonofioletowym ubarwieniu

L A N G U S T A

glinka porcelanowa

K A O L I N

... pseudoplatanus (łac.) jawor, gatunek klonu

A C E R

... campestre (łac.) paklon, gatunek klonu

A C E R

związany z jazdą konną, jeździecki

H I P I C Z N Y

zamordysta, nikczemnik, nędznik

O K R U T N I K

wąż, jad, nikczemnik

Ż M I J A

ważna persona

V I P

śląskie miasto nad Mleczną i Wisłą

B I E R U Ń

szuja, podlec, nikczemnik

Ł O T R

szuja, podlec, nikczemnik

Ł A J D A K

szuja, nikczemnik, nędznik

D R A Ń

syn Hermesa i nimfy Driope

P A N

syn Hermesa i Kallisto

P A N

syn Hermesa i Antyjaniry, Argonauta

E C H I O N

syn Hermesa

P A N

przestarzale łotr, nikczemnik

N I E C N O T A

pospolicie szelma, szuja, podlec, nikczemnik, nędznik, kanalia

J U C H A

pogardliwie plugawiec, nikczemnik, nędznik

Ś M I E R D Z I E L

pogardliwie plugawiec, kanalia, nikczemnik

Ł A C H

pogardliwie o człowieku: nikczemnik, nędznik, niegodziwiec, plugawiec

P A D A L E C

pogardliwie nikczemnik, plugawiec, nędznik

Ś W I N I A

pogardliwie plugawiec, nikczemnik, nędznik

Ś M I E R D Z I E L

pogardliwie plugawiec, kanalia, nikczemnik

Ł A C H

pogardliwie nikczemnik, plugawiec, nędznik

Ś W I N I A

pogardliwie nikczemnik, niegodziwiec, obrzydliwiec

S Z U J A

pogardliwie nikczemnik, niegodziwiec, nędznik

P L U G A W I E C

pogardliwie kanalia, nikczemnik, niegodziwiec

Ś C I E R W O

podlec, nikczemnik, nędznik

P S U B R A T

parszywiec, nikczemnik, kanalia

O B R Z Y D L I W I E C

obraźliwie nikczemnik, nędznik, plugawiec

W S Z A

obraźliwie nikczemnik, nędznik, plugawiec

W E S Z

obraźliwie nikczemnik, nędznik, plugawiec

M E N D A

obraźliwie mydłek, nikczemnik, nędznik

P A R S Z Y W I E C

obraźliwie mydłek, nikczemnik, nędznik

P Ł A Z

nikczemnik, zbir

Ł O T R

nikczemnik, niegodziwiec

P O D L E C

nikczemnik, niegodziwiec

D R A Ń

nikczemnik, nędznik, zimny drań

P O T W Ó R

nikczemnik, nędznik, plugawiec

S W O Ł O C Z

nikczemnik, nędznik, plugawiec

Ł A C H M Y T A

nikczemnik, nędznik, niegodziwiec

Ż M I J A

nikczemnik, nędznik, niegodziwiec

G L I S T A

nikczemnik, nędznik, kanalia

Ł A J D U S

nikczemnik, nędznik, kanalia

Ł A J D A C Z Y N A

nikczemnik, łotr

Ł A J D A K

nikczemnik, łajdak

N Ę D Z N I K

nikczemnik, łajdak

Ł O T R

nikczemnik, kanalia

Ł O B U Z

nikczemnik spod ciemnej gwiazdy

Ł O T R

nikczemnik

Ż M I J A

nikczemnik

Ś W I N I A

nikczemnik

Ś M I E R D Z I U C H

nikczemnik

Ś M I E R D Z I E L

nikczemnik

Ś M I E Ć

nikczemnik

Ś M I E C I U C H

nikczemnik

Ś M I E C I A R Z

nikczemnik

Ł O T R Z Y K

nikczemnik

Ł O T R

nikczemnik

Ł O B U Z I A K

nikczemnik

Ł O B U Z

nikczemnik

Ł A P S E R D A K

nikczemnik

Ł A J Z A

nikczemnik

Ł A J D U S

nikczemnik

Ł A J D A K

nikczemnik

Ł A J D A C Z Y N A

nikczemnik

Ł A C H U D R A

nikczemnik

Ł A C H M Y T A

nikczemnik

Ł A C H

nikczemnik

A R C Y Ł O T R

nikczemnik

A N C Y M O N E K

nikczemnik

A N C Y M O N

nikczemnik

A N A N A S

niegodziwiec, nikczemnik, łotr

Ł A J D A K

niegodziwiec, nikczemnik, łotr

K A N A L I A

niegodziwiec, nikczemnik

P O D L E C

niegodziwiec, nikczemnik

Ł A J D A K

niegodziwiec, łajdak, kanalia, nikczemnik, szubrawiec, złoczyńca, hultaj, huncwot

Ł O T R

nędznik, nikczemnik

K R E A T U R A

mongolski hodowca bydła i koni

A R A T

łotr, nikczemnik

W Y R O D E K

łotr, nikczemnik

N I E C N O T A

łotr, nikczemnik

Ł A J D A K

łajdak, nikczemnik

S Z U B R A W I E C

łajdak, mydłek, nikczemnik

W S Z A R Z

łajdak, mydłek, nikczemnik

G N I D A

łajdak, mydłek, nikczemnik

G A D Z I N A

łajdak, mydłek, nikczemnik

G A D

łajdaczyna, łajdus, nikczemnik

Ł A C H U D R A

łachudra, łach, nikczemnik

W S T R Ę C I U C H

komplet strun do gitary lub skrzypiec

N A C I Ą G

komplet strun do gitary

N A C I Ą G

jazda konna, sport konny

H I P P I K A

jazda konna

H I P I K A

hipika, hippika, jazda konna, sport konny

J E Ź D Z I E C T W O

dawniej popisowa jazda konna

H A R C Ó W K A

ciemiężyciel, krzywdziciel, prześladowca, nikczemnik

B E S T I A

biblijny niegodziwiec, nikczemnik

R A K A

arkadyjski bóg pasterzy, syn Hermesa i nimfy

P A N

arcyłotr, szelma, nikczemnik

S Z W A R C C H A R A K T E R

arcyłotr, nikczemnik, kanalia

G A N G S T E R

Śląski - miasto nad Bobrem

L W Ó W E K

model Seata (klasa średnia niższa)

C O R D O B A

model Seata

L E O N

miasto nad Bobrem

W L E Ń

miasto nad Bobrem w województwie dolnośląskim

B O L E S Ł A W I E C

miasto nad Bobrem w województwie dolnośląskim

L U B A W K A

miasto nad Bobrem

Ż A G A Ń

miasto nad Bobrem

S Z P R O T A W A

miasto nad Bobrem

K A M I E N N A G Ó R A

mały to pikolo

F L E T

kuzynka karpia

C I O S A

kuzynka karpia

B R Z A N A

Jelenia, miasto nad Bobrem

G Ó R A

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

P O D D R U K

jednolite tło zadrukowane jasną farbą, na którym następnie drukuje się tekst lub ilustracje

T I N T A

jednolite tło pod tekstem

T I N T A

jednolite tło odbite jasną farbą, na którym drukuje się tekst

T I N T A

jednolite tło drukarskie

T I N T A

jedna z trzech Hor, strażniczka bram Olimpu

D I K E

jedna z trzech Hor, opiekunka koni i rydwanu Hery

D I K E

jedna z trzech Hor

E I R E N E

jedna z trzech Hor

D I K E

greckie bóstwo ładu jedna z trzech Hor

D I K E

flet mały, pikolo

P I K U L I N A

żeglarz, marynarz, flisak

N A U T A

zbiór, zestawienie, aliaż

M E L A N Ż

święta męczennica - patronka górników, artylerzystów i flisaków

B A R B A R A

szef flisaków

R E T M A N

sprzęt flisaka i strażaka

B O S A K

spławia rzekami drewno, flisak

O R Y L

patronka flisaków, rybaków i żeglarzy

B A R B A R A

niezwykły flisak

R E T M A N

należący do flisaka, związany z flisakiem

F L I S A C Z Y

na niej pływa flisak

T R A T W A

flisak budujący tratwy

O R Y L

dawniej flisak

O R Y L

flisak

O R Y L

aliaż, mieszanka

A M A L G A M A T

aliaż lub mosiądz

S T O P

aliaż

M I E S Z A N I N A

aliaż

A M A L G A M A T

aliaż

A G L O M E R A T

psuj, niedbaluch, dyletant

P A R T A C Z

w przenośni niedbaluch, dyletant

S Z K O D N I K

w przenośni dyletanctwo, dyletantyzm

P A R T Y Z A N T K A

potencjalny dyletant

L A I K

pogardliwie dyletant, nieuk, niedouk

P Ó Ł A N A L F A B E T A

obrazoburczy dyletant

P R O F A N

nieuk, ciemniak, dyletant, profan

I G N O R A N T

niefachowość, dyletanctwo, dyletantyzm

N I E K O M P E T E N C J A

niefachowiec, dyletant

L A I K

niedbaluch, dyletant

P S U J

miłośnik lub dyletant

A M A T O R

miłośniczka lub dyletantka

A M A T O R K A

ktoś niekompetentny, dyletant

L A I K

kobieta niekompetentna, dyletantka

I G N O R A N T K A

główny i bezpośredni dłużnik wekslowy

A K C E P T A N T

działanie dyletanta

A M A T O R S T W O

dyletantyzm, antytalent, nowicjuszostwo

N I E F A C H O W O Ś Ć

dyletantyzm

Ł A T A N I N A

dyletantyzm

L A I C K O Ś Ć

dyletantyzm

D Y L E T A N C T W O

dyletantyzm

A N T Y T A L E N T

dyletantyzm

A N A L F A B E T Y Z M

dyletantyzm

A M A T O R S Z C Z Y Z N A

dyletantyzm

A M A T O R S T W O

dyletantyzm

A M A T O R S K O Ś Ć

dyletantka, pseudouczona

A M A T O R K A

dyletantka

I G N O R A N T K A

dyletantka

C H A Ł T U R N I C Z K A

dyletantka

A N A L F A B E T K A

dyletantka

A M A T O R K A

dyletantka

A B D E R Y T K A

dyletant, profan, analfabeta

N I E U K

dyletant, patałach, majster-klepka

F U S Z E R

dyletant, ciemniak

A N A L F A B E T A

dyletant, amator, nieuk

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

dyletant

Ż Ó Ł T O D Z I Ó B

dyletant

N I E D O U K

dyletant

Ł A M A G A

dyletant

L A I K

dyletant

Ć W I E R Ć I N T E L I G E N T

dyletant

A N T Y T A L E N T

dyletant

A N A L F A B E T A

dyletant

A M A T O R S Z C Z Y K

dyletant

A M A T O R

dyletant

A B D E R Y T A

dyletanctwo, dyletantyzm, nowicjuszostwo

N I E U M I E J Ę T N O Ś Ć

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorszczyzna

P A R T A C T W O

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorszczyzna

F U S Z E R S T W O

dyletanctwo, dyletantyzm, amatorskość

G R A F O M A N I A

dyletanctwo, dyletantyzm

F U S Z E R K A

dyletanctwo, dyletantyzm

B E Z T A L E N C I E

dłużnik wekslowy

T R A S A T

dłużnik wekslowy

I N D O S A T

dłużnik wekslowy

A K C E P T A N T

ciemniak, dyletant

A N A L F A B E T A

beztalencie, dyletant

A N T Y T A L E N T

beztalencie, dyletanctwo, dyletantyzm

A N T Y T A L E N T

bezpośredni dłużnik wekslowy

A K C E P T A N T

amatorszczyzna, dyletantyzm, antytalent

A M A T O R S K O Ś Ć

amatorstwo, dyletanctwo, dyletantyzm

N O W I C J U S Z O S T W O

amatorskość, dyletanctwo, dyletantyzm

N I E U D O L N O Ś Ć

amator, dyletant, żółtodziób

N O W I C J U S Z

amator, dyletant

N I E S P E C J A L I S T A

podstawowa jednostka siły

A M P E R

jednostka siły, gram siły

P O N D

jednostka siły w układzie SI

N I U T O N

jednostka siły w układzie MKGS

K I L O P O N D

jednostka siły w układzie CGS

D Y N A

jednostka siły w CGS

D Y N A

jednostka siły układu SI w układzie miar CGS

D Y N

jednostka siły równa milionowi dyn

M E G A D Y N A

jednostka siły równa 1000 dyn

K I L O D Y N A

jednostka siły równa 1 gramowi

P O N D

jednostka siły magnetomotorycznej w układzie CGS

G I L B E R T

jednostka siły magnetomotorycznej napięcia magnetycznego

G I L B E R T

jednostka siły magnetomotorycznej i napięcia magnetycznego

A M P E R

jednostka siły (w układzie technicznym miar), równa 1 gramowi

P O N D

jednostka siły

N I U T O N

jednostka siły

D Y N A

główna jednostka siły

N I U T O N

główna jednostka siły

D Y N A

dyn, jednostka siły

D Y N A

duża jednostka siły

A R M I A

dawna jednostka siły w układzie MkGS

G R A M - S I Ł A

dawna jednostka siły magnetomotorycznej

A M P E R O Z W Ó J

Mp - jednostka siły równa 1000 kG

M E G A P O N D

żyd wyznający i praktykujący chasydyzm

C H A S Y D

żartobliwy, lekki utwór muzyczny

B U R L E S K A

żałobny utwór muzyczny

R E K W I E M

związany z odmianą dowcipu opartej na niedorzeczności

P U R N O N S E N S O W Y

znawca, praktyk, rzemiecha

S P E C J A L I S T A

zespół wierzeń i praktyk religijnych u różnych ludów

S Z A M A N I Z M

zbiór obyczaju i praktyk islamu opartych na słowach i czynach Mahometa

S U N N A

zasady i praktyki ascetów, surowość, wstrzemięźliwość, umartwianie się

A S C E T Y Z M

wyrażenie sprzeczne lub nie mające sensu, niedorzeczność, nonsens

A B S U R D

wprowadzanie do islamu elementów obcych lub wcześniej nie praktykowanych

B I D A

wojskowy "utwór muzyczny"

M A R S Z

wierzący i praktykujący

Ś W I Ę T Y

wierzący i praktykujący

Ś W I Ą T O B L I W Y

w niedorzeczności nieobecny

S E N S

utwór muzyczny, mały

A R A B E S K A

utwór muzyczny, krótki, fantazyjny

A R A B E S K A

utwór muzyczny z wieloma ozdobnikami

A R A B E S K A

utwór muzyczny wykonywany między aktami

A N T R A K T

utwór muzyczny wykonywany dla uzyskania biegłości w grze

Ć W I C Z E N I E

utwór muzyczny wykonywany dla usprawnienia gry

Ć W I C Z E N I E

utwór muzyczny w tempie umiarkowanym

M O D E R A T O

utwór muzyczny w tempie spokojnym

A N D A N T E

utwór muzyczny w rytmie 3/4

P O L O N E Z

utwór muzyczny w powolnym tempie (z Elton, Nolte)

L E N T O

utwór muzyczny w bardzo wolnym tempie

L A R G O

utwór muzyczny stworzony przez kilku kompozytorów

P A S T I C C I O

utwór muzyczny opracowuje

A R A N Ż E R

utwór muzyczny o tempie umiarkowanym

M O D E R A T O

utwór muzyczny o tematyce religijnej

O R A T O R I U M

utwór muzyczny o charakterze tanecznym

S U I T A

utwór muzyczny o charakterze miniatury instrumentalnej

A R A B E S K A

utwór muzyczny na siedem głosów

S E K T E T

utwór muzyczny na osiem instrumentów

O K T E T

utwór muzyczny na motywach kościelnych

C H O R A Ł

utwór muzyczny na 10 instrumentów

D E C E T

utwór muzyczny mający to tempo

A D A G I O

utwór muzyczny lub jego część w tym tempie

L E N T O

utwór muzyczny lub jego część w tempie nieco szybszym niż andante.

A N D A N T I N O

utwór muzyczny do ewangelicznego tekstu o męce Chrystusa

P A S J A

utwór muzyczny bez sztywnej konstrukcji

R A P S O D I A

utwór muzyczny

R U M B A

utwór muzyczny

R A P S O D I A

urzędowe uznanie człowieka za bóstwo, praktykowane w starożytności

A P O T E O Z A

uroczysty utwór muzyczny

K A N T A T A

ten kto praktykuje abnegację, niechluj z przekonania

A B N E G A T

Tao Yin - ćwiczenia zdrowotne i rozwijające umysł, które zapoczątkowały qigong, praktykowane głównie w chińskich taoistycznych świątyniach

D A O Y I N

stan niemocy płciowej powstały w wyniku zastosowania określonych praktyk magicznych

L I G A T U R A

spec, ekspert, praktyk

P R O F E S J O N A Ł

skorupa stłuczonego naczynia

C Z E R E P

sceniczny utwór muzyczny

O P E R E T K A

samodzielny, krótki, melodyjny utwór muzyczny

P R E L U D I U M

Ryszard, ur. 1932, historyk, profesor KUL, poseł, senator PiS, zarzuca mu się kłamstwo oświęcimskie antysemityzm

B E N D E R

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty inne niż w oryginalnej wersji

A R A N Ż E R

rozpisuje utwór muzyczny na instrumenty

A R A N Ż E R

rozpisuje utwór muzyczny

A R A N Ż E R

religijny utwór muzyczny

O R A T O R I U M

przestrzegający praktyk religijnych

N A B O Ż N Y

przesadność w wypełnianiu praktyk religijnych i rygorystyczna postawa wobec innych ludzi

B I G O T E R I A

próżno go szukać w niedorzeczności

S E N S

praktykujący, zbożny

N A B O Ż N Y

praktykujący, zbożny

B O G O B O J N Y

praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

praktykujący

Ś W I Ą T O B L I W Y

praktykowanie

Ć W I C Z E N I E

praktykować, szkolić się, przysposabiać się

A P L I K O W A Ć

praktykować

Ć W I C Z Y Ć

praktykować

A P L I K O W A Ć

praktyki związane z obchodem uroczystości religijnych

O B R Z Ę D Y

praktyk, szpenio, rzemiecha

R U T Y N I A R Z

praktyk, szpenio, rzemiecha

M A C H E R

praktyk

A R T Y S T A

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2014), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E Ś M I E R T E L N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2019), Wydawnictwa Czarna Owca

O D W E T

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2018), Wydawnictwa Czarna Owca

Z A M Ę T

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2016), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E P O K O R N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2012), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E W I E R N I

powieść szpiegowska autorstwa Vincenta V. Severskiego (2011), Wydawnictwa Czarna Owca

N I E L E G A L N I

potocznie kłamstwo, blaga

B A J D A

potocznie praktyk, szpenio, rzemiecha

F A C H U R A

potocznie praktyk, macher, magik

M A J S T E R

potocznie kant, oszukiwanie, kłamstwo, krętactwo, cygaństwo

K A N C I A R S T W O

potocznie kancik, kłamstwo, blaga, nieuczciwość, fałsz

K A N T

potocznie głupstwo, niedorzeczność, brednia

I D I O T Y Z M

potocznie głupstwo, niedorzeczność

I D I O C T W O

potocznie blaga, kłamstwo

Ł G A R S T W O

potocznie blaga, blagierka, kłamstwo, kłamanie

B L A G I E R S T W O

postawa całkowitego spokoju, praktykowana przez sceptyków

A T A R A K S J A

post ścisły praktykowany w okresie ramadanu od wschodu do zachodu słońca

S A W M

pogodowe niedorzeczności

A N O M A L I A

pogodny utwór muzyczny

S C H E R Z O

pierwsza czarna owca

K A I N

parszywa owca, czarna owca

W Y R O D E K

osoba odbywająca praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A P L I K A N T

ornament roślinny albo drobny utwór muzyczny

A R A B E S K A

ornament lub krótki utwór muzyczny

A R A B E S K A

ornament i utwór muzyczny

A R A B E S K A

opracowuje utwór muzyczny

A R A N Ż E R

opracował utwór muzyczny na instrument inny niż w oryginale

A R A N Ż E R

ogół wierzeń i praktyk mających dawać nadprzyrodzoną władzę nad ludźmi i rzeczami

M A G I A

odbywał praktykę u doświadczonego rycerza

G I E R M E K

odbywać praktykę przygotowującą do zawodu prawniczego

A P L I K O W A Ć

odbywać aplikację - praktykę prawniczą

A P L I K O W A Ć

odbywać aplikację - praktykę

A P L I K O W A Ć

numerowany utwór muzyczny

O P U S

kłamstwo, niechęć - klarowny, jasny, oczywisty

J A W N Y

kłamstwo, niechęć - ewidentny, wyraźny, wyrazisty

J A W N Y

nonsensowność, niedorzeczność, nielogiczność

K R E T Y N I Z M

nonsensowność, niedorzeczność, nielogiczność

I D I O T Y Z M

nonsensowność, bezsens, absurdalność, niedorzeczność

B E Z S E N S O W N O Ś Ć

nonsens, niedorzeczność, głupota, bajda, abstrakcja

B E Z S E N S

nonsens, niedorzeczność

A B S U R D

niewielki utwór muzyczny lub naukowy

D Z I E Ł K O

niepełny takt otwierający utwór muzyczny

P R Z E D T A K T

niedozwolony chwyt zapaśniczy

K R A W A T

niedorzeczność, nonsensowność, nonsens

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nonsensowność, bezsensowność

N I E R A C J O N A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nonsens

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność, nielogiczność, idiotyczność, nieracjonalność

B E Z S E N S

niedorzeczność, nielogiczność, idiotyczność

N O N S E N S O W N O Ś Ć

niedorzeczność, gadka szmatka

G Ł U P O T A

niedorzeczność, blaga, kłamstwo, humbug, plotka

B A J K A

niedorzeczność, bezsens

A B S U R D

niedorzeczność nonsens bzdura

A B S U R D

niedorzeczność

A N D R O N Y

niedorzeczność

A L O G I Z M

niedorzeczność

A L O G I C Z N O Ś Ć

niedorzeczność

A B S U R D Z I K

niedorzeczność

A B S U R D U M

niedorzeczność

A B S U R D A L N O Ś Ć

niedorzeczność

A B S U R D

niedorzeczność

A B S T R A K C J A

niedorzeczności

B Z D U R Y

niedorzeczności

B R E D N I E

niedorzeczności

A N D R O N Y

niedorzeczności

A B S U R D

nauka o książce, badająca i opisująca dokumenty, zawierająca ich spisy na użytek nauki i praktyki

B I B L I O G R A F I A

nauczyciel praktyki

I N S T R U K T O R

nalewka spirytusowa na piołunie i innych ziołach

A B S Y N T

nabyta przez praktykę

R U T Y N A

masywny koń roboczy

S T Ę P A K

Marek - odtwórca roli Tymona w "Zabijcie czarną owcą"

F R Ą C K O W I A K

mag praktykujący teurgię

T E U R G

krótki, liryczny utwór muzyczny

S E R E N A D A

krótki utwór muzyczny z tekstem

P I O S E N K A

krótki utwór muzyczny o subtelnych efektach ornamentacyjnych i kolorystycznych

A R A B E S K A

krótki utwór muzyczny o fantazyjnej melodii

A R A B E S K A

koń roboczy rasy francuskiej

P E R S Z E R O N

kompletny system nauk i praktyk w buddyzmie, związany z Wadżrajaną

D Z O G C Z E N

kompletna niedorzeczność

A B S U R D

kobieta stosująca praktyki ascezy

A S C E T K A

kłamstwoczuły Pinokia

N O S

kłamstwo, zmyślenie

B U J D A

kłamstwo, blaga

Ł G A R S T W O

kłamstwo na resorach

B U J D A

potocznie kłamstwo

B L A G A

kłamstwo

A B S U R D

kłamstwo

A B S T R A K C J A

klatka filmowa

K A D R

instrumentalny utwór muzyczny poświęcony pamięci osoby zmarłej

T O M B E A U

improwizowany utwór muzyczny

I M P R O M P T U

imię Frąckowiaka, odtwórcy roli Tymona w "Zabijcie czarną owcą"

M A R E K

Hoa Hao, buddyjski ruch religijny praktykowany głównie w południowym Wietnamie

H A O

hinduski asceta praktykujący jogę

J O G I N

grupa śpiewaków wykonujących wspólnie utwór muzyczny

C H Ó R

gorliwe, manifestacyjne wypełnianie praktyk religijnych

D E W O C J A

francuski utwór muzyczny

M U S E T T E

francuski koń roboczy

A R D E N

film ilustrujący utwór muzyczny

W I D E O K L I P

ekspert, praktyk, rzemiecha

P R O F E S J O N A L I S T A

efektowny chwyt zapaśniczy - przerzucenie przeciwnika przez siebie

S U P L E S

efektowne kłamstwo pokerzysty

B L E F

efektowne kłamstwo

B L E F

efektowne kłamstwo

B L A G A

drzewo jak kłamstwo, blaga

L I P A

dowód przez sprowadzenie do niedorzeczności

A P A G O G E

domena jurysty

P R A W O

dawniej niedorzeczności, mrzonki, farmazony

A M B A J E

dawniej niedorzeczności, mrzonki

A M B A J E

dawniej brednie, androny, niedorzeczności, mrzonki

A M B A J E

ćwiczebny utwór muzyczny

E T I U D A

człowiek świątobliwy, żyjący w odosobnieniu, praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

człowiek świątobliwy, praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

człowiek praktykujący ascezę

A N A C H O R E T A

człowiek bardziej ufający doświadczeniu, praktyce niż rozumowaniu - praktyk

E M P I R Y K

czarna owca, parszywa owca

W Y R Z U T E K

czarna owca, parszywa owca

O U T S I D E R

czarna owca wśród znawców

L A I K

czarna owca w rodzinie

Z A K A Ł A

czarna owca w rodzinie

W Y R O D E K

czarna owca

Z A K A Ł A

czarna owca

Ś M I E Ć

cykliczny utwór muzyczny

S U I T A

cykliczny utwór muzyczny

S O N A T A

cofanie się w rozwoju

R E G R E S

chwyt zapaśniczy

W Ó Z E K

chwyt zapaśniczy

W A L I Z K A

chwyt zapaśniczy

S U P L E S

chwyt zapaśniczy

R O L A D A

chwyt zapaśniczy

N E L S O N

chwyt zapaśniczy

N A R Z U T K A

chwyt zapaśniczy

K L U C Z

chwyt zapaśniczy

K L A M R A

chwyt zapaśniczy

H A M E R L O K

bzdury, dyrdymały, bajdy, ględy, niedorzeczności, farmazony

A N D R O N Y

bzdura, niedorzeczność, nonsens

A B S U R D

bzdura, absurd, brednia, niedorzeczność

B A J D A

bywa że nie przystaje do praktyki

T E O R I A

była waluta Hiszpanii

P E S E T A

bujda, gadka, bajda, niedorzeczność

B E Ł K O T

brednie, niedorzeczności, androny

B A N I A L